• news.cision.com/
  • Nolato/
  • Första kvartalet 2021: Omsättnings- och resultatökning för samtliga affärsområden

Första kvartalet 2021: Omsättnings- och resultatökning för samtliga affärsområden

Report this content
  • Omsättningen ökade till 2.645 MSEK (2.065)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 308 MSEK (227)
  • EBITA-marginal om 11,6 procent (11,0)
  • Resultat efter skatt var 226 MSEK (177)
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 8,43 SEK (6,67)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 71 MSEK (-73)

– Samtliga affärsområden uppvisade en god utveckling under det första kvartalet, med en mycket stark tillväxt inom Medical Solutions och Integrated Solutions, kommenterar Christer Wahlquist, vd och koncernchef i Nolato. Justerat för valuta och förvärv ökade koncernens omsättning med hela 22 procent och rörelseresultatet (EBITA) översteg för första gången 300 MSEK under ett enskilt kvartal.

– Jag ser det återigen som ett kvitto på våra djupa kundrelationer och starka ställning som en global strategisk partner till en rad ledande företag, säger Christer Wahlquist.

Medical Solutions omsättning under kvartalet uppgick till 1.006 MSEK (642), motsvarande en organisk tillväxt om hela 17 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med hela 39 procent till 121 MSEK (87) och EBITA-marginalen uppgick till 12,0 procent (13,6).

– Tillväxten har varit god inom de flesta områdena, framförallt inom diagnostik, där efterfrågan delvis har ökat till följd av pandemin, konstaterar Christer Wahlquist. Kvartalet innehöll även en större andel fakturering av utvecklingsarbete och produktionsutrustning – omkring 70 MSEK högre än en normal nivå. Kirurgi har fortsatt påverkats negativt av pandemin, särskilt i den amerikanska verksamheten, dock med en viss förbättring mot slutet av kvartalet.

– Den starka tillväxten inom Medical Solutions innebär att vi nyligen har tagit beslut om ytterligare expansion av produktionskapaciteten. Utöver redan påbörjade utökningar i Schweiz, Ungern och Sverige kommer vi att expandera även vid de befintliga anläggningarna i Polen och USA.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 1.045 MSEK (854), motsvarande en organisk tillväxt om hela 40 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 125 MSEK (111) och EBITA-marginalen uppgick till 12,0 procent (13,0).

– Omsättningen har drivits av stark tillväxt inom Vaporiser Heating Products (VHP) och EMC, säger Christer Wahlquist. I enlighet med vår tidigare bedömning taktade volymerna för VHP upp under kvartalet, samtidigt som EMC-verksamheten har gynnats av såväl 5G-utbyggnaden som våra satsningar inom fordonssektorn. Vi bedömer att volymtillväxten inom VHP fortsätter och att omsättningen för affärsområdet under andra kvartalet ökar i storleksordningen 15 procent, jämfört med årets första kvartal.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 595 MSEK (570), motsvarande en organisk tillväxt på 1 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med hela 40 procent till 66 MSEK (47) och EBITA-marginalen var starka 11,1 procent (8,2).

– Komponentbrist inom fordonsområdet samt pandemieffekter inom vissa områden har påverkat något negativt, konstaterar Christer Wahlquist. Vårt effektiviseringsarbete har dock gett önskad effekt, vilket avspeglas i det kraftigt ökade resultatet och den starka EBITA-marginalen.

––––––
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

 Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 15.00 CET.