• news.cision.com/
  • Nolato/
  • Nolato förvärvar amerikanskt bolag inom medicinteknik med cirka 1,8 miljarder kronor i årlig omsättning

Nolato förvärvar amerikanskt bolag inom medicinteknik med cirka 1,8 miljarder kronor i årlig omsättning

Report this content

Nolato har tecknat avtal avseende förvärv av amerikanska GW Plastics. Bolaget, som är grundat 1955, har en årlig omsättning om cirka 1,8 miljarder kronor med en EBITA-marginal i storleksordningen 7 procent. Förvärvspriset, inklusive tilläggsköpeskilling, bedöms uppgå till cirka 2 miljarder kronor. Genom förvärvet erhålls betydande volymer och en stark position på den nordamerikanska kontinenten inom affärsområde Medical Solutions, vilket medför ytterligare tillväxtmöjligheter samtidigt som relationen till befintliga kärnkunder stärks. Efter genomfört förvärv har Nolato etablerat en solid global position på de tre viktigaste kontinenterna – Asien, Europa och Nordamerika. 

– Förvärv är, och har sedan länge varit, en viktig del av vår tillväxtstrategi och vi arbetar kontinuerligt för att skapa aktieägarvärde genom att finna kompletterande kvalitetsbolag som strategiskt stärker Nolatos befintliga verksamhet över tid. GW Plastics har attraherat oss under en längre period och det känns verkligen tillfredsställande att nu kunna slutföra affären. Genom förvärvet får vi en betydande volym och en stark position på den viktiga nordamerikanska kontinenten som stärker relationen med våra befintliga kunder och samtidigt öppnar upp ytterligare möjligheter för tillväxt och en breddad kundbas, säger Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

GW Plastics grundades 1955 och har etablerat en position som en branschledande specialist på komplex formsprutad termoplast samt silikonlösningar med hög innovationsgrad och en högteknologisk standardiserad global tillverkningsplattform. Bolagets produkter används främst i medicintekniska produkter och till en mindre del inom system för fordon. Verksamheten har en årlig omsättning om cirka 1,8 miljarder kronor med en EBITA-marginal i storleksordningen 7 procent. Förvärvspriset, inklusive tilläggsköpeskilling, bedöms uppgå till cirka 2 miljarder kronor varav cirka 1,8 miljarder kronor erläggs vid tillträde. Drygt fyra femtedelar av GW Plastics verksamhet kommer framöver att redovisas inom affärsområde Medical Solutions och resterande del inom Industrial Solutions.

GW Plastics, med huvudkontor i Bethel, Vermont, har omkring 1.100 medarbetare vid sina sju anläggningar i USA, Mexiko, Kina och Irland. Bolaget har haft samma ägarkonstellation sedan 1983 och nuvarande management kommer att vara kvar i verksamheten. Bolaget har en bred kundbas, varav den största kunden svarar för drygt 20 procent av omsättningen. GW Plastics har etablerat långa och stabila kundrelationer med en rad globalt ledande aktörer inom framförallt läkemedel- och medicinsk industri men även fordonssektorn.

– GW Plastics är ett välskött och välinvesterat bolag som passar mycket väl in i vår företagskultur. Bolaget, som historiskt uppvisat en god organisk tillväxt, har ett gediget ingenjörs- och teknikkunnande som tillsammans med deras storlek och geografiska närvaro innebär en perfekt strategisk sammanslagning med Nolato och möjliggör betydande marknadssynergier över tid, säger Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

Affären bedöms slutföras, efter nödvändiga godkännanden från amerikanska myndigheter under september, då även konsolidering sker och medför en marginell positiv effekt på Nolatos vinst per aktie under innevarande år. En fullständig förvärvsanalys kommer att redovisas i kvartalsrapporten för årets första nio månader. Förvärvet finansieras genom egna medel och upptagande av nya kreditavtal. 
 

Webbsänd telefonkonferens den 6 augusti: 
Nolato håller en webbsänd telefonkonferens med anledning av förvärvet på engelska klockan 08.00 (Information om telefonnummer och webbplats finns på https://financialhearings.com/event/13009) samt klockan 16.00 (Information om telefonnummer och webbplats finns på https://financialhearings.com/event/13010). Nolato representeras av koncernchef Christer Wahlquist och finansdirektör Per­Ola Holmström, som presenterar förvärvet samt svarar på frågor. Presentation kommer att finnas tillgänglig på www.nolato.se/ir. Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på samma adress efter livesändningen.

–––––– 
För ytterligare information kontakta: 
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848 
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2020 kl 07.05 CET.
 

www.nolato.se 

Taggar: