Nolato Medical kraftsamlar i Hörby

Nolato MediTech, som ingår i den börsnoterade Nolatokoncernens affärsområde Nolato Medical, bygger ut sin produktionskapacitet i Hörby för att skapa optimala möjligheter för fortsatt expansion. - Verksamheten har de senaste åren utvecklats mycket starkt, kommenterar Christer Wahlquist, som är chef för affärsområde Nolato Medical. Genom att bygga ut Nolato MediTechs befintliga fabrik i Hörby med 3.700 kvadratmeter får vi nu bra förutsättningar att på ett rationellt sätt fortsätta vår expansion. Förutom i Hörby har Nolato MediTech idag produktion i Torekov, Lomma och Kristianstad. De två förstnämnda enheterna fortsätter som tidigare, medan verksamheten i Kristianstad kommer att flyttas till Hörby när utbyggnaden står klar i slutet av 2010. - I Kristianstad har Nolato MediTech endast en mindre enhet för utveckling och produktion, det passar mycket bättre in i helheten att samordna dessa resurser i Hörby, kommenterar Hans Porat, som är koncernchef i Nolato. - Vi kommer att erbjuda de anställda där att följa med till Hörby. Till ny VD i Nolato MediTech har utsetts Johan Iveberg, som närmast kommer från Trelleborgkoncernen. Han tillträder senast 1 maj. Fastigheten i Hörby hyrs av kommunala Hörby Industrifastigheter, som även kommer att svara för utbyggnaden.

Taggar:

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Prenumerera

Dokument & länkar