Nolato Medical överför silikonteknologi till förvärvat USA-bolag

Nolato Medical breddar kunderbjudandet i det förvärvade amerikanska bolaget Nolato Contour genom att överföra kunskap och teknologi kring formsprutning av flytande silikon, ett område där Nolato Medical är världsledande.

Nolato Medical har mer än trettio års erfarenhet av flytande silikon och formsprutning av produkter för den medicintekniska industrin. Redan idag sker en betydande export från Nolato Medicals enhet i Hörby till kunder runt om i världen. Genom etablering av denna produktion i USA öppnas därmed ytterligare marknadsmöjligheter.

Hos Nolato Contour i Baldwin, Wisconsin, byggs för närvarande ett tredje renrum, som skräddarsys för den nya teknologin. Utbyggnad och maskininstallationer beräknas vara färdigställda under våren 2011.

-----------
För ytterligare information kontakta:
Hans Porat, VD och koncernchef, 0431 442294
Christer Wahlquist, chef för Nolato Medical, 040 419559

Nolato Medical är ett affärsområde inom Nolatokoncernen – en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment.

Koncernens omsättning 2010 uppgick till 3,4 miljarder kronor och genomsnittligt antal anställda under 2010 var 7.563 personer.

Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn informationsteknik. www.nolato.se

Taggar:

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Prenumerera

Dokument & länkar