Nolato publicerar årsredovisningen

Nolatos årsredovisning för 2011 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida, www.nolato.se.
Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den och kan även beställas via hemsidan.

---------
Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produktsystem till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se

Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 mars 2012 kl 8.00. 


Taggar:

Prenumerera