Nolato publicerar årsredovisningen

Report this content

Nolatos årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.nolato.se.

Den tryckta versionen är under distribution till de aktieägare som har beställt den och kan även beställas via webbplatsen.

Även Nolatos hållbarhetsrapport för 2017 samt bolagsstyrningsrapport för 2017 finns nu tillgängliga på webbplatsen.

------
Nolato är en svensk, börsnoterad koncern med 7.200 anställda i Europa, Asien och Nordamerika. Nolato utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2018 kl 12.30. 

Taggar: