Nolato Q1 2019: Fortsatt stark utveckling för Medical Solutions

Report this content

Nolato AB har idag publicerat delårsrapporten för de tre första månaderna 2019.

  • Omsättningen uppgick till 1.656 MSEK (2.039)
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 175 MSEK (264 inkl. engångsposter om 20 MSEK)
  • EBITA-marginal om 10,6 procent (12,0 exkl. engångsposter)
  • Resultat efter skatt var 131 MSEK (206)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,98 SEK (7,83)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 25 MSEK (187)
  • Fortsatt stark finansiell ställning

Medical Solutions omsättning ökade till 611 MSEK (532). Justerat för valuta ökade omsättningen med starka 9 procent. Rörelseresultatet EBITA ökade till 78 MSEK (69). EBITA-marginalen uppgick till 12,8 procent (13,0).

– Omsättningen har ökat inom både Medical Devices samt Pharma Packaging och flertalet produktområden har haft en god tillväxt, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

Integrated Solutions omsättning uppgick till 512 MSEK (939), justerat för valuta var det en minskning med 51 procent. Rörelseresultatet EBITA minskade till 57 MSEK (120). EBITA-marginalen uppgick till 11,1 procent (12,8).

– Som aviserat påverkade lagerjusteringar fortsatt negativt under kvartalet för Vaporiser Heating Products (VHP), konstaterar Christer Wahlquist. Vi ser tecken på att lagersituationen har normaliserats och att andra kvartalet kommer att utvecklas bättre än tidigare aviserat. Därmed bedöms omsättningen överstiga nivån under fjärde kvartalet 2018.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 533 MSEK (568), justerat för valuta och koncernstruktur var minskningen 6 procent. Rörelseresultatet EBITA minskade till 44 MSEK (57) och EBITA-marginalen till 8,3 procent (10,0).

– Lagerjusteringar för en kund inom hygienområdet har tillfälligt påverkat negativt, säger Christer Wahlquist. Vidare har omställningar av produktionsutrustning hos en kund inom fordonsområdet medfört lägre volymer i kvartalet. Dessa störningar har även påverkat inledningen av andra kvartalet.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt god, med en soliditet om 49 procent (47) och en finansiell nettotillgång på 373 MSEK (229).

––––––
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, vice vd och finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

www.nolato.se

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2019 kl 13:30 CET.

Taggar: