• news.cision.com/
  • Nolato/
  • Nolato Q3 2020: Positiv utveckling och tillväxt för samtliga affärsområden

Nolato Q3 2020: Positiv utveckling och tillväxt för samtliga affärsområden

Report this content
  • Omsättningen ökade till 2.500 MSEK (1.980)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 304 MSEK (238) exkl. engångspost om −17 MSEK
  • EBITA-marginal om 12,2 procent (12,0) exkl. engångspost
  • Resultat efter skatt var 211 MSEK (186)
  • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 7,90 SEK (7,01)
  • Kassaflödet efter investeringar exkl. förvärv uppgick till 82 MSEK (-4)
  • Förvärvet av GW Plastics Inc. konsolideras från 1 september

– Samtliga våra affärsområden har utvecklats positivt och uppvisat tillväxt under det tredje kvartalet, konstaterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist. Per den 1 september slutförde vi förvärvet av GW Plastics, vårt hittills största förvärv. Detta stärker markant vår ställning på den nordamerikanska marknaden och ger oss en solid position på de tre för oss viktigaste kontinenterna Asien, Europa och Nordamerika.

Medical Solutions omsättning uppgick till 796 MSEK (612), justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med hela 12 procent. Förvärv bidrog med 127 MSEK. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 103 MSEK (80) och EBITA-marginalen till 12,9 procent (13,1).

– Tillväxten av produktionsvolymer har varit stark, framförallt inom segment där efterfrågan ökat till följd av pandemin, bland annat diagnostik, kommenterar Christer Wahlquist.

Integrated Solutions omsättning ökade kraftigt och uppgick till 1.158 MSEK (862), drivet av fortsatt höga volymer inom Vaporiser Heating Products (VHP). Justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med hela 40 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 160 MSEK (116) och EBITA-marginalen till mycket starka 13,8 procent (13,5).

– Volymerna inom VHP har visat god tillväxt under 2020, men historiskt haft volymsvängningar mellan kvartalen. Volymerna inom VHP bedöms minska under det fjärde kvartalet. Tillsammans med kund har vi gemensamt genomfört kostnadssänkningar inom hela leverantörsledet, vilket även påverkar vår omsättning framöver. Nolato bedömer att omsättningen för affärsområdet under fjärde kvartalet kommer att vara mera i nivå med årets första kvartal, säger Christer Wahlquist. Utvecklingen inom EMC-området har normaliserats efter att ha påverkats av pandemin under inledningen av året. Volymerna till mobiltelefoner har varit fortsatt svaga.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 547 MSEK (512), justerat för valuta och förvärv ökade omsättningen med 4 procent. Förvärv bidrog med 18 MSEK. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 48 MSEK (44) och EBITA-marginalen till 8,8 procent (8,6).

– Efterfrågan från kunderna inom fordonsindustrin har successivt ökat under kvartalet och övriga segment har haft bra volymer, kommenterar Christer Wahlquist.

Den finansiella ställningen är stark även efter förvärvet och nettoskulden uppgick till −535 MSEK (+186). Soliditeten uppgick till 40 procent (47) och har minskat i och med förvärvet.

––––––
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 14.30 CET.