Strategisk förflyttning ger affärsområden nya namn

Report this content

Nolato har det senaste decenniet gått från att vara en lokal komponenttillverkare till att idag vara en leverantör och högteknologisk partner av sammansatta detaljer och delsystem på en regional eller global marknad. Därför har Nolato beslutat att byta namn på sina tre affärsområden till Medical Solutions, Integrated Solutions samt Industrial Solutions.

”Förändringen ska ses som ännu ett steg i Nolatos strategiska resa. Vi har som ambition att kontinuerligt flytta fram våra marknadspositioner och öka det mervärde vi levererar till våra kunder både vad avser innovationshöjd, polymer expertis och produktionskunnande”, säger Nolatos koncernchef Christer Wahlquist.

Från nuvarande bas inom telekomsektorn kommer även tidigare Nolato Telecom att arbeta för ytterligare breddning av erbjudandet till närliggande områden och produkter med integrerade lösningar. Denna breddning omfattar bland annat hemelektronik, träningsarmband, övervakningssystem och uppkopplade fordon.

”Genom att leverera integrerade lösningar, antingen delsystem eller färdiga produkter förenklar och förkortar Nolato kundernas ”time-to-market”. Denna utveckling bedöms fortsätta och innebär att Nolato kan bidra med innovativ konstruktion och integrerade lösningar, vilket successivt genererar ett ökat förädlingsvärde”, säger Nolatos koncernchef Christer Wahlquist.

Nolatos tre affärsområden kommer därmed att verka under namnen Medical Solutions (tidigare Nolato Medical), Integrated Solutions (Nolato Telecom) samt Industrial Solutions (Nolato Industrial). Namnförändringarna sker med omedelbar effekt men kommer inte att förändra affärsområdenas inbördes fördelning av intäkter och resultat.

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl 10.00 CET.

www.nolato.se

Taggar:

Dokument & länkar