Valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut på Nolatos årsstämma den 26 april 2017 har de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2017 utsett följande personer att ingå i Nolatos valberedning inför årsstämman 2018:

– Henrik Jorlén, ordförande, utsedd av fam. Jorlén
– Gun Boström, utsedd av fam. Boström
– Lovisa Hamrin, utsedd av fam. Hamrin
– Carl Gustafsson, utsedd av Didner & Gerge Fonder
– Johan Ståhl, utsedd av Lannebo Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Henrik Jorlén, e-post henrik.jorlen@gmail.com eller vanlig post Kommendörsgatan 4, 269 77 Torekov.

---------
För ytterligare information kontakta:
Valberedningens ordförande, Henrik Jorlén, tel 0705 42 81 51

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato­aktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl 11.45 CET.

www.nolato.se

Taggar:

Om oss

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials.

Prenumerera

Dokument & länkar