Norconsult optimerar hybridpark åt LC Energi

Report this content

För att hitta lämpliga proportioner mellan solkraft och batteri (BESS) har Norconsult byggt en modell som möjliggör optimering. Modellen gör det möjligt att simulera samkörning av solkraftsproduktion och batterier i samma anslutningspunkt i nätet.

I dagsläget finns ett stort intresse hos elmarknadens aktörer att erbjuda stödtjänster dels för att säkerställa att nätet ständigt har 50 Hz, dels för att de nätstöttande tjänsterna innebär en bra affär. Norconsults modell gör det möjligt att simulera elproduktionen från solcellsparken och optimera samkörning mellan solcellspark och batterier utifrån elspot-priset och nätanslutningens kapacitet.

- Det innebär helt enkelt att när elpriset är lågt, eller om nätanslutningskapaciteten är begränsande, då laddas batterierna för att sälja när priset är högre och anslutningskapacitet finns, förklarar Isak Søgaard Vallinder, energikonsult på Norconsult. Modellen tar även hänsyn till den rena batteriförtjänsten kopplat till stödtjänster och deltagande på SvK:s Balansmarknaden, det vill säga den ekonomiska nyttan av att ha batteriet bakom samma anslutningspunkt som solparken, fortsätter Isak.

  Frekvensstabiliserande tjänster är helt avgörande för att hålla det svenska elnätet säkert och stabilt på 50 Hz. Dessa tjänster innebär enkelt förklarat att säkerställa att det varje sekund tillförs lika mycket el till kraftsystemet som det förbrukas. Balans mellan produktion och förbrukning av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera och leverera el. Störningar i balansen riskerar även att skada eller helt slå ut teknisk utrustning. Idag är kraftsystemet inne i en omfattande omställning med ökande andel väderberoende förnybar energi. Detta medför utmaningar kopplat till systemets stabilitet samtidigt som behovet av stödtjänster för balansering ökar.

  Utmaningen i uppdraget har varit att förstå hur installation av batteri påverkar avtalet med elnätsbolaget och de tariffer avtalet innehåller. Det har också varit utmanande att hitta lösningar på hur hybridparken ska kunna verka både på elspot-marknaden och på Balansmarknaden. Uppdraget har inneburit ett nära samarbete mellan Norconsults elkrafts- och energikonsulter och LC Energi för att hitta den optimala lösningen.

  -Samarbetet med Norconsult har gett LC Energi nya möjligheter att skapa de bästa och mest lönsamma lösningarna för samlokalisering av BESS och solcellsparker. Vi har uppskattat att de konsulter som arbetat i projektet har både branschkunskap och att de använde moderna metoder för analys och på så sätt skapat ett ytterst trovärdigt underlag för våra framtida beslut, berättar Ulf Rogers, vd på LC Energi.

  Prenumerera

  Media

  Media