Det nya namnet Nord Insuretech Group (fd Hudya) är nu registrerat hos Bolagsverket

Report this content

När handeln återupptas på måndag 11/1 är kortnamnet NORDIG. En uppdaterad bolagsbeskrivning finns på hemsidan.

Uppdaterad bolagsbeskrivning: https://www.nordinsuretechgroup.se/sv/investerare/bolagsbeskrivning-och-prospekt

Följande förändringar har gjorts i bolagsbeskrivningen :

Sid 2 första stycket: "under namnändring från Hudya AB" är borttaget

Sid 3: ändrat kortnamn: NORDIG

Sid 65: ändrat kortnamn NORDIG

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 17.45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Børge Leknes, VD för Nord Insuretech Group AB

Tel: +47 934 80 312

E-mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den Nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder på ett effektivt sätt via partners digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar