Närståendetransaktioner i Nord

Report this content

Nord Insuretech Group AB meddelar idag att styrelseordförande Jo Arnstad kortsiktigt omstrukturerar sitt ägande i bolaget, och genom sitt bolag Median Holdin avyttrade 3.999.668 aktier i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under den 28-30 juni till en genomsnittlig kurs om 0,47 kronor per aktie. Han kommer fortsätta att både stötta bolaget finansiellt och investera i bolaget.

Bolaget medelar även att CSO Morten Steinsvik via sitt bolag Owls Invest AS avyttrat 200 000 aktier i Nord Insuretech Group AB. Aktierna såldes i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under den 21 juni till en kurs om 0,54 kronor per aktie för att täcka löpande kostnader i Owls Invest. Morten Steinsvik kommer efter försäljningen att inneha 2 233 363 antal aktier i Nord Insuretech Group

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Nilsson, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +46 704 937 758
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar