Nord Insuretech Group AB lanserar försäkringsdistribution genom sina partners Mekonomen Group, MECA och BilXtra

Report this content

Nord kan meddela att vi har lanserat företagsförsäkringar och privata försäkringar för kunder i tre distributionskanaler; Mekonomen Group Norge, MECA och BilXtra.

"Vi är mycket nöjda med den här lanseringen, som följer Nord Insuretech Group AB:s strategi och som stärker vår verksamhet ytterligare", säger Jo Arnstad, styrelseordförande i Nord Insuretech Group AB. "Med lanseringen för Mekonomen Group, tillsammans med lanseringen för Amesto AccountHouse i augusti, har vi tagit ett stort steg i utvecklingen av vår digitala och partnerdrivna distribution", avslutar Jo Arnstad.

Om avtalet: Försäkringstjänsterna leveras av Pronans Forsikring, Nords helägda dotterbolag. Genom partnerskapet med Mekonomen Group Norge skräddarsys kundresor och priser tillsammans med försäkringsgivaren (Codan Forsikring NUF) baserat på unik och djup kunskap om kunderna. Avtalet gäller företagsförsäkring och privat skadeförsäkring för Mekonomen Groups kunder i Norge. Mekonomen Group, med MECA och BilXtra, har cirka 1100 nuvarande företagskunder för försäkringslösningen, och anställda i företagen är också potentiella kunder.

Om Mekonomen Group: Genom innovativa koncept, hög kvalitet och en effektiv logistikkedja erbjuder Mekonomen konsumenter och företag lösningar för en enklare BilLiv. Idag består den noterade Mekonomen Group av de tre koncernföretagen Mekonomen Norden (verksamhet i Sverige, Norge och Finland), MECA Scandinavia (verksamhet i Sverige, Norge och Danmark) samt Sørensen och Balchen (i Norge under varumärket BilXtra). Mekonomen, MECA och BilXtra har alla tre starka varumärken, tydliga koncept och en vilja att vidareutvecklas. Mekonomens varumärke har stärkts avsevärt de senaste åren och är branschens ledande aktör i Norden, med nästan 3600 verkstäder och 470 butiker under koncernens varumärke.

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar