Största ägare i Nord Insuretech Group AB caller 100% av sina teckningsoptioner (7 199 990) med pris 1 SEK

Report this content

Nord kan meddela att större aktieägare har callet teckningsoptioner i bolaget. I enlighet med bolagsstämmor 2020 (se nyhetsrum) finns det 22 375 458 teckningsoptioner, genomfört som riktad emission. Villkor; En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs 1 kronor per aktie under perioden 1 november 2020 – 31 oktober 2021 samt till teckningskurs 1,40 kronor per aktie under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022.

Följande ägare har callet: Strategic Investments (styrelseledamoten Kim Mikkelsen) 7 199 990 optioner, Noria Group (styrelseordförande Jo Arnstad) minst 1 000 000 optioner och Vikna Invest AS (styrelseledamoten Ivar Williksen) minst 500 000 optioner.

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl 14.20 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar