Strategic Investments köper ytterligare aktier i Nord Insuretech Group AB

Report this content

Nord Insuretech Group AB meddelar i dag att Strategic Investments (styrelseledamoten Kim Mikkelsen) har förvärvat 502 926 aktier i Nord Insuretech Group AB. Aktierna köptes i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under den 19 (390 000 aktier till 0,95 kronor per aktie) och 20 oktober (112 926 aktier till 0,969 kronor per aktie).

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar