VD för Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB) sitt brev till aktieägarna

Report this content

Kära aktieägare,

Mycket har hänt i bolaget under de senaste 10 månaderna. Under hela sommaren och hösten har bolaget genomfört en omstrukturering och ett förvärv. Bolaget är idag moderbolag till ett digitalt försäkringsföretag som specialiserat sig på att erbjuda en komplett digital försäkringslösning som inkluderar teknik och försäkringsprodukter till strategiska partners. Strategiska partners kan vara organisationer, lojalitetsprogram eller digitala applikationer. Vi erbjuder en komplett teknisk lösning, partneroptimerad digital kundresa och en komplett portfölj av försäkringsprodukter, både till konsumenter och små och medelstora företag som distribueras via partners digitala webbplatser eller applikationer.

Den 3 december höll vi en extra bolagsstämma där vi bl.a. beslutade om en ny styrelse och ett nytt namn för bolaget. Styrelsen är sammansatt för att vara optimalt anpassad till ambitioner och typ av verksamhet i framtiden. Detsamma gäller medlemmarna i koncernledningen, nya partners och koncernens nya namn: Nord Insuretech Group AB.

Riktade emissioner har genomförts för att säkerställa fortsatt verksamhet och för att kunna genomföra den strategi som nu har fastställts för koncernen. Den sista av dessa emissioner

innan handeln startas på Nasdaq First North Growth Market beslutades vid extra bolagsstämma den 30 december.

I vardagligt tal använder vi bara termen Nord Insuretech för koncernen. Vår identitet bygger på den nordiska, stabila, säkra och innovativa. Vi är en unik utmanare (”disrupter”) inom försäkringsbranschen. Norden är idag en av de mest digitaliserade regionerna i världen och är samtidigt en säker del av världen. Detta ger Nord Insuretech unika ramvillkor för att utveckla verksamheten.

En betydande digital omvandling pågår. Omvandlingen gäller både försäkringsbranschen isolerat och kundresor i allmänhet. Om vi ​​lägger till att tillgången till information och förmågan att kommunicera mellan olika system och databaser nu kan hanteras effektivt till bara en tiondel av kostnaden jämfört med bara för 5-10 år sedan, upplever vi i Nord Insuretech att:

• tidpunkten är optimal nu för ett partnerbaserat digitalt försäkringsföretag

• försäkringsbranschen är mycket lönsam och har fortfarande stor potential för innovation

• kunder vill i allmänhet ha förenklade, smarta och ärliga lösningar - och det här är lösningar som Nord Insuretech erbjuder

Nord har många spännande händelser på gång. De senaste månaderna har vi fått många bra förslag från aktieägare och andra som är intresserade av vår koncern om hur vi ska kommunicera med marknaden. Det engagemang vi upplever uppskattas och vi uppmuntrar dig att fortsätta detta åtagande i tiden som kommer. Vi ser fram emot att kommunicera med marknaden i framtiden, där vi delar relevant information om vad som händer i Nord Insuretech. Vår målsättning är att publicera dessa VD-brev ungefär en gång i månaden, förutom de månader då vi lämnar kvartalsrapporter, eller vid särskilda händelser där vi ser att det finns ett behov att informera ytterligare. I VD-breven önskar vi också att beskriva aktuella händelser och trender i omvärlden utifrån Nord Insuretech:s perspektiv och förhoppningsvis bidra till att aktieägarna, såväl som andra intressenter, får en tydligare bild av bolagets strategier och visioner samt en bättre inblick i den dagliga verksamheten.Under tiden uppmuntrar jag dig att läsa vår bolagsbeskrivning som kommer att läggas ut på vår webbplats denna vecka. Jag ser verkligen fram emot att vår aktie återupptas till handel på Nasdaq First North Growth Market, och under tiden önskar jag er ett riktigt gott nytt år!

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2020 kl. 12.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Børge Leknes, VD för Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB)

Tel: +47 934 80 312E-mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB (namn under ändring från Hudya AB) Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den Nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder på ett effektivt sätt via partners digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar