VD för Nord Insuretech Group AB (Nord) sitt brev till aktieägarna 31 mars 2021

Report this content

Kära aktieägare,

Sedan föregående VD-brev publicerades den 26 februari upplever vi ett högt intresse i aktien sedan börslistningen med aktien på Nasdaq First North Growth Market.

Vår partner Amesto har nyligen meddelat att de erbjuder försäkringar från Nord Försäkring till sina kunder.

Vi informerade i februari om att Nord har ingått ett avtal med Nordic Benefits (www.nordicbenefits.com) – Tandhälsoförsäkring blev lanserat i den norska marknaden 16 mars 2021 som den första produkten och kommer också att lanseras i Sverige såväl som med våra partners. Samarbetet med Nordic Benefits kommer Nord att stärka Nords kundvänliga koncept och distribution genom att erbjuda flera unika och specialiserade försäkringsprodukter till den nordiska marknaden. Operativt är det nu fokus på att lansera tandhälsoförsäkring till våra strategiska partners, tillsammans med ett komplett produktsortiment som beskriven i bolagsbeskrivningen. Detta arbete fortgår enligt plan med våra partners, både teknik och det kommersiella. Vi fokuserar även på att utöka produktsortimentet med nya nischprodukter som kompletterar den nuvarande produktportföljen.

26 mars publicerade vi Bokslutskommunikén för 2020. Resultatet kännetecknas av den investering som gjorts i vår försäkringsplattform och de olika lanseringar som planeras. Omstrukturering av bolaget fram till notering på Nasdaq First North Growth Market i januari 2021 innebär nu att företaget är väl positionerat för tillväxt 2021.

VD-intervju om företagets verksamhet och tidigare kvartal kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=bSfgTCwRcEM

I det senaste VD-brevet diskuterade jag den betydande digitala omvandlingen inom försäkringsbranschen och konsolidering av marknaden som vi är en del av.

Covid-19s marknadsinflytande är något vi följer noga, särskilt i relation till val av risk samt kunders betalningsförmåga och kundbeteende.

Nord Försäkrings första marknad för lansering var Norge. Med anpassad drift och lanseringen av stora partners har koncernen en begränsad exponering för nuvarande marknadssituation och kan anpassa sig för att säkerställa lanserings- och driftaffärer som är anpassade och flexibla till nuvarande marknadssituationer.

Själva försäkringsbranschen är lite utsatt för Covid-19, om man bortser från resor och arbetslöshet / tillstånd. Vi ser förändringar i kundernas beteende, där kunderna blir mer digitala och anpassar användningen av digitala plattformar i stor utsträckning, detta passar vårt koncept och digitala distribution bra.

Jag delar information med marknaden en gång i månaden i form av et VD-brev. Tidpunkten för VD-brevet är i slutet av varje månad, nästa brev kommer att publiceras i slutet av april.

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB
Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den Nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder på ett effektivt sätt via partners digitala plattform.

Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar