VD:s brev till aktieägarna mars 2022

Report this content

Kära aktieägare,

 

Vi informerade i mars om att Nord har ingått ett avtal med Tryg genom dotterbolaget Pronans Forsikring. En stark partner med en stor nordisk närvaro, som står starkt i Norge och har produkter, priser och digitala lösningar som passar Nord med sin teknik, distribution och partners.

 

Avtalet innebär att vi breddar produktsortimentet med nya produkter som kompletterar den nuvarande produktportföljen vilket innebär att vi kan sälja fler produkter per kund och därmed skapa ytterligare intäkter.

 

I mars har bolaget även publicerat bokslutskommunikén för 2021 samt gett en vd intervju med rapportkommentarer där vi sammanfattar året samt pratar lite om visionen för 2022. Resultatet kännetecknas av de investering som gjorts för att lägga grunden för en snabb, stabil och lönsam tillväxt.

Sommaren och höstens framgångsrika arbete för att skapa ett skuldfritt företag fick brett stöd från befintliga och nya aktieägare, -och beslut om nyemission fattades på extrastämman den 19 januari 2022.

Målet och arbetet med att etablera en kompetent, offensiv och resultatorienterad organisation gör att vi idag har en starkare organisation och kultur för att kunna leverera mot mål och ta vara på de möjligheter som skapas.

Förvärvet av Pronans Försäkring är inkluderat i redovisningen från och med den 1 juni 2021. Genom att titta på proformasiffror för koncernen som presenterades i halvårsrapporten (30 Aug, 2021) vilka inkluderar Pronans (förvärvad 20 maj 2021) intäkter och kostnader för hela första halvåret ser vi att bolaget hade en proformanettoomsättning om 14,2 MSEK.

 

*
**

* Halvårsrapport 2021 publicerad 30 Aug, 2021, 11:30 PM

** Bokslutskommuniké 2021 publicerad 28 Mar, 2022, 12:00 PM 

 

Sammantaget innebär det förgåendeårets ansträngningar att företaget nu är väl positionerat för tillväxt 2022.

 

Intervjun finns att se på bolagets hemsida under presentationer, samt genom
Direkt Studios youtube kanal https://youtu.be/d0wWmFtedMA

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +47 934 80 312
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar