VD-skifte i Nord Insuretech Group AB

Report this content

Nord Insuretech Group AB är glada att meddela utnämningen av Sofia Nilsson som bolagets nya VD idag, med verkan från och med den 19 juni 2023.

Sofia har varit CFO i koncernen sedan 2021. Med solid branscherfarenhet och en stark förankring inom företaget är Sofia väl lämpad att leda Nord mot fortsatt tillväxt. Hon tar över efter Børge Leknes som lämnar koncernen efter 7 år för att driva nya investeringar i fastigheter och affärsutveckling. Børge kommer att fortsätta som strategisk rådgivare under en övergångsperiod fram mot årsskiftet.

"Sedan Sofia började i koncernen har hon spelat en avgörande roll för att etablera en stark grund för Nord. Hon har tagit del i alla strategiska frågor, visat de egenskaper som krävs för att leda företaget in i en ny fas av tillväxt, bygga vidare på våra framgångar och dra nytta av marknadsmöjligheter." säger Jo Arnstad, styrelseordförande för Nord Insuretech Group och uttrycker sin fulla tilltro till Sofias förmågor.

Sofia har lång ledningserfarenhet från olika befattningar inom flera branscher, bland annat som CFO och ansvarig för compliance, riskkontroll och intern kontroll inom tech, bank och försäkring.

I sin nya roll som VD kommer Sofia att dra nytta av den stabila grund som hennes företrädare, Børge, har lagt för att driva företagets tillväxt. Børge har varit en avgörande drivkraft i etableringen av Nord och har spelat en betydande roll för att etablera företagets position som en ledande Insuretech-aktör. Styrelsen tackar Børge Leknes för hans insatser och bidrag till företagets utveckling.

"Børge har genom sitt professionella ledarskap lett Nord till en betydande position i branschen. Vi vill även passa på att uttrycka vår djupa tacksamhet för hans leveranser och dedikation till företagets mål. Vi respekterar hans beslut att ta sig an nya utmaningar och önskar honom lycka till", avslutar Jo Arnstad. 

Denna information är sådan information som Nord Insuretech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juni 2023 kl 17.37 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Nilsson, VD Nord Insuretech Group AB
Phone: +46 704 937 758
Mail: ir@nordinsuretechgroup.se

Om Nord Insuretech Group AB

Nord Insuretech Group levererar nästa generations integrerade försäkringar i Norden. Bolaget har etablerat sig på den nordiska skadeförsäkringsmarknaden med sin nya och moderna tekniska plattform. Nord Insuretech distribuerar genom partners som effektivt säljer olika försäkringsprodukter till slutkunder via sin digitala plattform. Nord Insuretech Group är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Ytterligare information avseende bolaget finns på www.nordinsuretechgroup.se.

Prenumerera

Dokument & länkar