NORD genomför företrädesemission om högst 21,6 Mkr

Report this content

NORD Nordic Retail & Distribution AB (NORD) – som säljer konsumentprodukter för jakt, sportfiske och friluftsliv via e-handel och fysisk butik – befinner sig i en mycket expansiv fas. För att kunna fortsätta sin snabba expansion och fortsatt vara en aktiv part i branschens pågående konsolidering behöver bolaget stärka kapitalbasen. Det sker genom en företrädesemission på maximalt 21,6 Mkr, som till 60 procent är säkerställd via garantier och teckningsförbindelser. I samband med emission ansöker NORD om en listning på Nasdaq First North, som bedöms kunna ske under andra kvartalet i år. 

NORD bildades i slutet av 2016 genom att en koncern skapades av verksamheterna ITAB, Active Outfit och Jaktlust, som fortsatt drivs under respektive varumärke. Affärsidén är att tillhandahålla den bästa utrustningen till konsumenter som har en aktiv fritid med fokus på jakt, sportfiske och friluftsliv via en kombination av e-handel och fysiska butiker. Under 2017 omsatte gruppen cirka 50 Mkr. NORD gjorde en förlust på cirka 18 Mkr föregående räkenskapsår, varav cirka 10 Mkr är icke återkommande kostnader.

– Under fjolåret investerade vi och tog betydande engångskostnader för att lägga grunden för en snabb tillväxt. Något vi kommer att kunna skörda frukterna av de kommande åren, säger Victor Wennerholm, vd för NORD, och fortsätter:

– Det finns mycket stora synergier inom inköp, IT, logistik, administration och marknadsföring genom att samla flera bolag med starka varumärken som har en inriktning mot alla de som älskar att vistas i naturen. Dessutom är det en mycket fragmenterad marknad som står inför en konsolidering, vilket gör att en handlad aktie skapar goda förutsättningar för NORD att ta en mycket aktiv del i den förändring som branschen står inför.

NORD har i dag tre e-handelssidor som tillsammans har över 200 000 besökare per månad. Bolaget bedriver även verksamhet i två fysiska butiker, varav en är placerad i Stockholm och en finns i Surahammar.

Villkor i korthet
Styrelsen föreslår en företrädesemission av högst 5 400 000 aktier och högst 5 400 000 teckningsop- tioner. Emissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna i form av units. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO1.

Två teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 15 april 2020 och kan utnyttjas för nyteckning av aktier under perioden 15 april 2019 – 15 april 2020. Lösenkursen för teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner är 7 SEK. För två befintliga aktier erhålls en uniträtt. Två uniträtter ger rätt att teckna en unit till en teckningskurs av 4 SEK. Fullt tecknad inbringar emissionen 21,6 MSEK. Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 13 mars 2018. Emissionen är säkerställd via garantier och teckningsförbindelser till cirka 60%. 

För ytterligare information:

Om emissionsvillkor:
http://nordoutdoor.com/sv/nyemission/

Se filmad intervju med Victor Wennerholm (VD):
https://youtu.be/LYwmg5lcpUw

Victor Wennerholm (VD)

Mejl: victor.wennerholm@nordoutdoor.com

Tel: 073-255 90 95

Taggar: