Avsikt att offentliggöra ett frivilligt uppköpserbjudande - uppdatering

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURSIDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER SKULLE KRÄVA FÖRTIDA GODKÄNNANDE

Den 4 mars 2021 offentliggjorde Nordax Bank AB (publ) ("Nordax") sin avsikt att offentliggöra ett frivilligt uppköpserbjudande att förvärva hela det utestående aktiekapitalet i Norwegian Finans Holding ASA (“NFH”) för ett kontant vederlag om 95 NOK per aktie ("Erbjudandet").

Offentliggörande av Erbjudandet var villkorat av att Nordax skulle få tillgång till och ha genomfört en due diligence-undersökning av NFH, inklusive dess dotterbolag Bank Norwegian AS (“Bank Norwegian”), med tillfredsställande resultat.

Den 9 mars 2021 offentliggjorde styrelsen för NFH att Erbjudandet inte utgör grund för att påbörja en process. Det finns därmed ingen grund för att offentliggöra Erbjudandet som presenterats och Nordax och dess ägare utvärderar alla alternativ.  

 

För mediaförfrågningar:

Oscar Karlsson, Brunswick Group
okarlsson@brunswickgroup.com
+46 709 62 78 42

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2021 kl 08:00.
 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 255 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 december 2020 uppgick utlåningen till allmänheten till 27,7 miljarder kronor och inlåningen till 24,2 miljarder kronor. Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.

 

Prenumerera

Dokument & länkar