Nordax avser att upphöra med nyutlåning i Tyskland

Efter en strategisk översyn har Nordax tagit beslutet att sluta med nyutlåning av privatlån på den tyska marknaden.

Beslutet grundar sig framförallt i att lönsamheten på den tyska marknaden inte nått önskade nivåer. Befintliga kunder och den utlåningsportfölj som finns i Tyskland kommer även fortsatt att hanteras av Nordax. Nordax har varit verksamt på den tyska marknaden sedan 2012 och utlåningen uppgick per den 31 mars 2019 till 982 Mkr, vilket motsvarade knappt 5 procent av Nordax totala utlåning. Nordax kommer även fortsatt att ta emot inlåning från allmänheten i Tyskland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, Marknads- och Kommunikationschef, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 185.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 200 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 mars 2019 uppgick utlåningen till allmänheten till 20,9 miljarder kronor och inlåningen till 15,3 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar