Nordax emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner kronor

Report this content

Nordax Bank AB (publ) har emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 MSEK på den nordiska marknaden. Obligationerna har en löptid om 3 år (förfall juni 2022) och kommer noteras på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna emitteras under Nordax Banks MTN-porgram med en total ram om 3 miljarder kronor och kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 1.60%. Emissionsdatum blir 7 juni 2019 och förfallodag 7 juni 2022.

Danske Bank har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Frid, Marknads- och Kommunikationschef, tfn: 0705 29 08 00 eller andreas.frid@nordax.se 

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har idag cirka 185.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 200 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 31 mars 2019 uppgick utlåningen till allmänheten till 20,9 miljarder kronor och inlåningen till 15,3 miljarder kronor. Läs mer om Nordax på www.nordaxgroup.com/se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar