• news.cision.com/
  • Nordax Bank AB/
  • Nordax Holding emitterar Additional Tier 1-obligationer uppgående till SEK 1 400 miljoner och efterställda Tier 2-obligationer uppgående till SEK 650 miljoner

Nordax Holding emitterar Additional Tier 1-obligationer uppgående till SEK 1 400 miljoner och efterställda Tier 2-obligationer uppgående till SEK 650 miljoner

Report this content

Nordax Holding AB (publ) har framgångsrikt emitterat Additional Tier 1-obligationer (”AT1”) uppgående till SEK 1 400 miljoner och efterställda Tier 2-obligationer (”Tier 2”) uppgående till SEK 650 miljoner. Emissionen möttes av stort intresse från nordiska institutionella investerare. AT1-obligationerna är permanenta instrument med en första inlösenrätt efter fem år, med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 4,75%. Tier 2-obligationerna har en löptid om tio år med första inlösendag efter fem år, med en rörlig ränta om 3m STIBOR + 2,75%. Obligationerna kommer att kvalificera som regulatoriskt kapital, betalas ut den 29 oktober 2021 och kommer att noterats på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier, Carnegie och Nordea Bank var joint bookrunners i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrick MacArthur, CFO, Nordax Bank AB (publ)

ir@nordax.se
+46 760 32 69 70

Arash Bigloo, Head of Treasury, Nordax Bank AB (publ)

ir@nordax.se
+46 738 66 06 62

Medierelationer

Oscar Karlsson, Brunswick Group

okarlsson@brunswickgroup.com
+46 709 62 78 42

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 kl. 18.25 CET.

Om Nordax

Nordax Bank AB (publ) är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Nordax har cirka 294 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 360 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 september 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 31,7 miljarder kronor och inlåningen till 27,5 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på https://www.nordaxgroup.com.