Nordax meddelar betydande aktieinnehav

Report this content

Nordax Bank AB (publ) ("Nordax") har idag meddelat att Nordax vid dagens datum har erhållit accepter i det rekommenderade frivilliga erbjudandet om att förvärva samtliga utestående aktier i Bank Norwegian ASA (”Bolaget”), enligt erbjudandehandlingen daterad 5 augusti 2021, efter justeringar, (”Erbjudandet”) motsvarande 122 803 476 aktier i Bolaget. Efter detta innehar Nordax 6 313 456 aktier i Bolaget motsvarande 3,38 % av Bolagets aktiekapital och röster, och tillsammans med närstående sammantaget 48 786 059 aktier i Bolaget, motsvarande 26,10 % av Bolagets aktiekapital och röster.

Nordax innehar totalt aktier och rättigheter att förvärva aktier som sammantaget motsvarar cirka 91,81 % av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Mediaförfrågningar

Oscar Karlsson, Brunswick Group

okarlsson@brunswickgroup.com
+46 709 62 78 42

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. 17.30 CET.

Om Nordax

Nordax Bank är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Vi har cirka 287 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 juni 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 30,1 miljarder kronor och inlåningen till 28,4 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax http://www.nordaxgroup.com.