Uppföljning tidigare lämnad information om kapitaltäckning för Nordax Bank

Den 2 oktober 2017 informerade Nordax Bank AB (publ) (”Banken”), som är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade bolaget Nordax Group AB (publ), genom ett pressmeddelande att Banken informerat Finansinspektionen om en förändring i hur Banken beräknar sin kapitaltäckning. Finansinspektionen har nu meddelat att den inte har några ytterligare frågor avseende de åtgärder som Banken har vidtagit.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jacob Lundblad, VD

Tel: 0704 422 952

E-post: jacob.lundblad@nordax.se

Andreas Frid, IR-ansvarig

Tel: 0705 290 800

E-post: ir@nordax.se 

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa. Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett centralt kontor i Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 september 2017 uppgick utlåningen till 13,5 miljarder kronor och inlåningen från allmänheten till 8,3 miljarder kronor. För mer information, se www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden, gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se, www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

Taggar:

Om oss

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa. Vi har idag drygt 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån och sparkonton. Vår kreditprövningsprocess är en av våra främsta kärnkompetenser.

Prenumerera

Dokument & länkar