Kommentar till kritik från Finansinspektionen

Report this content

Kommentar till kritik från Finansinspektionen Nordea har i dag anklagats av Finansinspektionen för lagbrott i fråga om bristande skriftlig information till kunderna vid betalningsöverföringar. Nordea tillbakavisar den mycket grova kritiken från inspektionen. Finansinspektionen riktar i sin rapport "Från konto till konto IV" kraftig kritik mot att Nordea inte uppfyller kraven på skriftlig information till kunderna vid en betalningsöverföring. Man anser också att det är anmärkningsvärt att de brister som konstaterades i februari delvis kvarstår. Vi vill här bemöta kritiken. Nordea såg över rutinerna efter finansinspektionen kritik i våras och tog fram ett informationsblad som ska ges till kunden vid en utlandsbetalning inom EES-området. Denna information följer, enligt Nordeas uppfattning, lagen. Här finns information om tidsåtgång, kostnader, lagens tillämpningsområde samt hur klagomål ska hanteras (se informationsblad nedan). - Kritik från Finansinspektionen ser vi alltid allvarligt på, men i det här fallet ser vi oss tvingade att ta avstånd från kritiken. Vi tog redan i våras fram ett informationsblad till kunderna. Vår strävan är att hela tiden göra vårt bästa för kunderna och vi kommer givetvis att se över om det finns något vi kan förtydliga, säger Arne Liljedahl, VD för Nordea Bank Sverige. I ett av de 16 tillfällena nämnda i rapporten har kunden inte fått den begärda informationen, och i ett annat fall först efter uppmaning. Här tar Nordea självfallet på sig berättigad kritik. För ytterligare information Arne Liljedahl, VD för Nordea Bank Sverige 08-614 79 96 Ann-Leena Mikiver, Informationschef Retail Sverige 08-614 90 07 Informationsblad till våra kunder Betalningar i Europa (EES) Lagen om betalningar inom Europa gäller följande länder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Storbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Frankrike, Italien och Grekland. Lagen gäller bara betalningar från ett konto till ett annat. För kontantbetalningar eller check gäller andra villkor. Reglerna gäller också enbart för betalningar upp till 50 000 euro eller motvärdet därav. Hur lång tid får det ta? När du gör en betalning till en mottagare i något av ovanstående länder får det ta högst 6 dagar. Det gäller från att du lämnar uppdraget till banken tills pengarna finns tillgängliga på mottagarens konto. Nordea utför normalt betalningen samma dag som du lämnar det och pengarna finns på mottagarens konto efter 3 dagar. Finns mottagarkontot i Nordea Norden garanterar vi att betalningen är framme nästa dag. Vad kostar det? OUR - du betalar SHA - du betalar enbart samtliga kostnader kostnaderna i Sverige. Mottagaren betalar kostnaderna i utlandet genom ett avdrag på det överförda beloppet. Ekonomibetalning 80 40 Normalbetalning 180 110 Vilka uppgifter kräver banken? För att villkoren ska gälla måste du ge banken följande uppgifter på en särskild blankett: * Mottagarens namn och adress * Namnet på mottagarens bank * Mottagarens fullständiga kontonummer eller IBAN (ett standardiserat internationellt kontonummer) * I förekommande fall en korrekt clearingkod (bankkontorskod eller liknande) * Om du betalar samtliga kostnader eller om de ska delas mellan dig och mottagaren. * Ditt namn, adress och kontonummer Ekonomibetalning En betalning kvalificeras till Ekonomibetalning om den innehåller ovanstående uppgifter och skickas i mottagarlandets valuta. Nordea skickar Ekonomibetalningar till följande länder: Land Högst Land Högsta Land Högsta tillåtna tillåtna tillåtna belopp belopp belopp Belgien EUR 12 500 Grekland EUR 12 500 Spanien EUR 12 500 Danmark DKK 250 000 Irland EUR 12 500 Storbritann GBP 5 000 ien Finland EUR 15 000 Nederländer EUR 15 000 Tyskland EUR 10 000 na Frankrike EUR 15 000 Norge NOK 60 000 Österrike EUR 5 500 Vad gör du om något går fel? Anser du att Nordea inte uppfyllt sina åtaganden enligt lagen vänder du dig till det bankkontor där du lämnar in uppdraget. För att underlätta utredningen är det bra om du kan ta med dig något papper som styrker felet. Är Nordea orsaken till felet ersätter vi dig oftast direkt. Har felet uppstått i utlandet kontaktar Nordea den utländska banken och ber att felet åtgärdas. Ersättning kan då i stället utbetalas till mottagaren. Ersättningsnivåer Om du har rätt till ersättning ersätter Nordea dig med minimum 25 kronor och max 12500 euro (drygt 110 000 kronor). Räntekompensation pga försenad betalning ersätts med faktisk kostnad vilket oftast motsvarar minimibeloppet. Dubbeldebitering av bankavgifter ersätts med skillnaden mellan priset för SHA och OUR. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och 1 245 bankkontor. Nordea finns i 24 länder. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,2 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/29/20021129BIT00670/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar