Konjunkturrapport: Valbudget eldar på svenska hushåll

Svensk ekonomi är på väg upp ur det senaste årets svacka. Hushållen är tillväxtmotorn samtidigt som det sker en återhämtning för exporten. Huvudscenariot är att Riksbanken inte sänker reporäntan ytterligare utan ligger still fram till mitten av nästa år då räntan höjs. Det bidrar till en förstärkning av kronan mot euron, enligt Nordeas prognos.

Den globala återhämtningen går trögt. Sorgebarnet är eurozonen som ännu är i recession.

”Det sker strukturreformer i rätt riktning i flera länder även om mer behöver göras. Det är en smal balansgång att å ena sidan skapa marknadsförtroende och öka konkurrenskraften och å andra sidan inte strama åt ekonomin för mycket”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Starkare efterfrågan i omvärlden nästa år gör att svensk export växlar upp. Exportvolymen når dock inte en högre nivå än vid de tidigare topparna 2008 och 2011.

”Svensk export har gått igenom ett veritabelt stålbad de senaste åren. Men exportindustrin är i grunden stark med en god konkurrenskraft trots den starkare kronan”, säger Annika Winsth.             

Arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå trots ökad tillväxt. Men för hushåll som är i arbete fortsätter de goda tiderna. Realinkomsterna ökar med hela 3 procent i år och nästa år samtidigt som högre huspriser och bättre börs stärker hushållens förmögenhet. Vid sidan av högre löner och låg inflation bidrar regeringens stimulanser till realinkomstökningen.

”Vi räknar med stimulanser på cirka 25 miljarder kronor valåret 2014. Det betyder att budgeten visar underskott såväl 2013 som 2014. Det är rimligt med tanke på konjunkturläget”, säger Annika Winsth.

Riksbanken står inför svåra avvägningar. Sannolikt väger oro för hushållens skulduppbyggnad tyngre än låg inflation och hög arbetslöshet. Därför blir nästa steg en höjning av reporäntan vid mitten av nästa år. Kronans styrka mot euron består medan den försvagas något mot dollarn.

Sverige nyckeltal 2011 2012   p2013 p2014
BNP, % 3,7 0,7 1,5 2,5
Kalenderkorrigerad, % 3,7 1,1 1,5 2,6
Arbetslöshet, % 7,8 8,0 8,3 8,3
Inflation, % årssnitt 3,0 0,9 0,0 1,4
Offentligt finansiellt
sparande, % av BNP
0,0 -0,6 -1,3 -1,5


För ytterligare information:

Annika Winsth, chefekonom, 08 6148608

Ragnar Roos, bitr informationschef 076 7876984

Rapporten kan laddas ned på nordeamarkets.com

Om oss

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar