Nomineringsrådets sammansättning i Nordea Bank Abp

Report this content

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
18 september 2020 kl. 17.00 EET

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea (”nomineringsrådet”) har utsetts. Nomineringsrådet består av representanter från de röstmässigt fyra största aktieägarna i bolaget den 31 augusti 2020, samt styrelsens ordförande.

Nomineringsrådets sammansättning:

  • Ricard Wennerklint, Chief of Strategy, Sampo Abp
  • Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden
  • Ann Grevelius, styrelseledamot, Alecta
  • Niko Pakalén, partner, Cevian Capital
  • Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea Bank Abp

Nomineringsrådet utsåg vid sitt första sammanträde Ricard Wennerklint, Chief of Strategy i Sampo Abp, till nomineringsrådets ordförande.

Enligt innehaven som registrerats den 31 augusti 2020 i värdeandelssystemen i Finland, Sverige och Danmark representerade de fyra största aktieägarna tillsammans cirka 31,1 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Nordeas ordinarie bolagsstämma har inrättat ett nomineringsråd som ansvarar för att ta fram, årligen och i övrigt vid behov, förslag till bolagsstämman på val av och ersättning till Nordeas styrelseordförande och styrelseledamöter liksom förslag på nomineringsrådets övriga uppgifter enligt arbetsordningen. Nomineringsrådet inrättas årligen och består av de röstmässigt fyra största aktieägarna som önskar delta, samt bolagets styrelseordförande.

För ytterligare information om Nordeas nomineringsråd:
Ricard Wennerklint, +46 8 792 8022

För ytterligare information:
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, tel. +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 104 168 023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 17.00 EET den 18 september 2020.

 

Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar