• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

Report this content

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
26 oktober 2021, kl
12.10. EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 26 oktober 2021 mottagit en anmälan enligt vilken Sampo Abp:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 10 % den 26 oktober 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

Sampo Abp:s samlade innehav enligt anmälan:

 

Andel aktier och röster
(delsumma A)

Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)

Total andel
(A + B)

Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes

6,07 %

 

6,07 %

Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)

11,87 %

 

11,87 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag

ISIN-kod (om möjligt)

Antal aktier och röster Andel aktier och röster

Direkt

(VPML 9:5)

Indirekt

(VPML 9:6 och 9:7)

Direkt

(VPML 9:5)

Indirekt

(VPML 9:6 och 9:7)

FI4000297767 245 924 782 6,07 %
DELSUMMA A 245 924 782 6,07 %

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl.12.10 EET den 26 oktober 2021.

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Prenumerera