• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Nordea har erhållit en acceptans på 99,5 % på sitt anbud på LG Petro Bank, och köpet kan därmed slutföras

Nordea har erhållit en acceptans på 99,5 % på sitt anbud på LG Petro Bank, och köpet kan därmed slutföras

Report this content

Nordea har erhållit en acceptans på 99,5 % på sitt anbud på LG Petro Bank, och köpet kan därmed slutföras Per 17 oktober 2002, den sista dagen i teckningsperioden, hade aktieägare som representerar 99,5 procent av aktierna accepterat Nordeas anbud på samtliga aktier i den polska banken LG Petro Bank S.A., som offentliggjordes 1 oktober 2002. Därmed är villkoret om minimiaccept uppfyllt. Transaktionen kommer att avslutas före slutet av oktober. Nordea avser att fusionera och integrera LG Petro Bank med den nuvarande verksamheten i Polen, så snart alla nödvändiga godkännanden har erhållits. - Vi kan nu avsluta köpet av LG Petro Bank och snabbt integrera LG Petro Bank med Nordea Bank Polska, säger Thomas Neckmar, chef för Nordea i Polen och Baltikum. - Detta stärker vår position som den ledande nordiska banken i Polen och förbättrar vår service till nordiska, internationella och polska företag, deras medarbetare och andra privatpersoner. LG Petro Bank hör till de 20 största bankerna i Polen med en kundbas på över 160 000 privatkunder och flera av landets största företag. Banken är representerad i alla större polska städer genom ett nät med 29 bankkontor och 17 hypotekskontor. LG Petro Bank har 800 anställda. Nordea är för närvarande representerat i Polen genom Nordea Bank Polska (tidigare BWP-Unibank och Bank Komunalny). Efter transaktionen kommer Nordea att tillhöra de 15 största finansiella institutionerna i Polen, med sammanlagt 50 bankkontor och 17 hypotekskontor, och finnas i alla större polska städer. Ett obligatoriskt andra anbud på de resterande utestående aktierna i LG Petro Bank offentliggörs i slutet av oktober 2002. Anbudspriset blir detsamma som i det första anbudet, dvs 21 PLN per aktie. Det obligatoriska anbudet får en teckningsperiod på 30 dagar. Det samlade vederlaget för samtliga utstående aktier kommer att uppgå till 467 miljoner PLN (115 miljoner euro.). För ytterligare information: Thomas Neckmar, chef för Nordea i Polen och Baltikum, +46 8 614 79 30 Erik Evrén, chef för Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00130/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar