• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Nordea presenterar hållbarhetsmål inför 2023 i hållbarhetsredovisningen för 2020

Nordea presenterar hållbarhetsmål inför 2023 i hållbarhetsredovisningen för 2020

Report this content

Idag publicerade Nordea sin hållbarhetsredovisning för 2020. I dokumentet beskrivs Nordeas hållbarhetsmål och åtaganden, för 2023 och på lång sikt. Nordea vill göra skillnad tillsammans med sina kunder och göra det möjligt för dem att fatta hållbara val som bidrar till samhället genom klimatåtgärder och social påverkan.

I januari 2021 presenterade Nordea en uppdaterad plan för att fullt ut integrera hållbarhet i sin affärsstrategi och lade till det långsiktiga målet att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050. För att uppnå detta mål har Nordea satt upp ett delmål att minska koldioxidutsläppen från våra utlånings- och investeringsportföljer med
40–50 procent till år 2030.

”Vi har arbetat intensivt för att utarbeta en långsiktig plan som inte bara är en del av vår vision och övergripande affärsstrategi, utan också stödjer omställningen till en hållbar, koldioxidsnål ekonomi”, säger vd och koncernchef Frank Vang-Jensen, och tillägger:

”Vi hjälper våra kunder att göra hållbara val och stödjer dem i deras omställning till en koldioxidsnål ekonomi och att uppfylla målen i Parisavtalet. Vi vill göra positiv skillnad för våra kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort – för framtiden och kommande generationer.”

Under 2020 ökade intresset för Nordeas hållbara produkter markant. Det förvaltade kapitalet i Nordeas fonder med hållbarhetsprofil ökade med 265 procent och transaktionsvolymerna för hållbarhetsrelaterade lån steg med 256 procent. Gröna bolån ökade dessutom med 143 procent och gröna företagslån ökade med 110 procent.

Mål satta för 2023
Nordea har förbundit sig att anpassa sin affärsstrategi så att den överensstämmer med FN:s hållbarhetsmål och målen i Parisavtalet. Nordea känner dessutom ett starkt engagemang för att hjälpa våra kunder att bidra till dessa mål.

Integrationen av hållbarhet i Nordea grupperas enligt fyra strategiska pelare: finansiell styrka, klimatåtgärder, socialt ansvarstagande samt bolagsstyrning och kultur. Vart och ett av dessa fyra områden är kopplade till olika mål för 2023. När det gäller klimatåtgärder har vi även fastställt två långsiktiga mål för 2030.

Nordea har som mål att göra en betydande skillnad inom alla dessa fyra områden, genom att minska den negativa inverkan och öka den positiva inverkan från vår affärsverksamhet och interna verksamhet.

Alla Nordeas mål för 2023 och de långsiktiga målen beskrivs i detalj i hållbarhetsredovisningen (en sammanfattning av målen finns på sidan 34).

Målen för 2023 innefattar följande:

  • Minst 25 procent av allt nytt sparande ska vara i vårt hållbara utbud
  • Nordea Liv & Pension ska minska koldioxidutsläppen för sina noterade aktier, företagsobligationer och fastigheter med minst 25 procent före utgången av 2024
  • Öka andelen tillgångar och intäkter som är anpassade efter EU:s taxonomi, och uppfylla upplysningskraven
  • Arbeta tillsammans med våra stora företagskunder i fossilintensiva branscher för att upprätta omställningsplaner för en koldioxidsnålare verksamhet
  • Minska koldioxidutsläppen från vår interna verksamhet med 30 procent jämfört med 2029.

 
För ytterligare information:

Anders Langworth, chef för Group Sustainability, +46 72 2155434
Group Communication, +358 104 168 023 eller press@nordea.comNordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Taggar:

Prenumerera