Nordea trimmar kapitalförvaltningen

Report this content

Nordea trimmar kapitalförvaltningen Nordea Investment Management koncentrerar nu förvaltningen av alla europeiska, amerikanska och globala aktieportföljer till ett och samma ställe: Köpenhamn. Förvaltningen av norska aktier förläggs i sin helhet till Oslo. EUR-obligationsenheten - ett viktigt fokusområde - samlas i Köpenhamn, medan, slutligen, det institutionella säljkontoret i Luxemburg flyttas till det befintliga kontoret i Frankfurt. Syftet med alla dessa åtgärder är ökad effektivitet och fokus. Omkring 35 medarbetare berörs av omorganisationen, varav de flesta troligen förflyttas till andra poster. "Dessa förändringar gör oss mer effektiva samtidigt som vi utvecklar våra grundläggande kapitalförvaltningstjänster och satsar mer på bra lösningar för kunderna", säger Ole Jacobsen, chef för Nordea Investment Management. Som ett led i detta ökade kundfokus har Inga-Lill Carlberg utsetts till chef för Group Clients inom Nordea Investment Management. Tillsammans med sitt nya team ska hon se till att Nordea erbjuder kunderna det mest konkurrenskraftiga fondurvalet och förstärker rådgivningen. Samtidigt fortsätter Inga-Lill Carlberg som chef för Nordea Investment Management i Sverige och som ansvarig för Equities, Hedge Funds och Corporate Governance i Sverige och Norden. Nordea Investment Management är en affärsenhet inom Asset Management & Life och erbjuder kapitalförvaltningstjänster genom kontor i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Tyskland och Nordamerika. För ytterligare information: Ole Jacobsen, chef för Nordea Investment Management, +45 33 33 15 84 Erik Evrén, chef för Group Media Relations, +46 8 614 8611 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00700/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar