Nordea utser ny koncernchef

Report this content

Nordea utser ny koncernchef Lars G Nordström efterträder Thorleif Krarup Nordea har utsett Lars G Nordström till koncernchef. Han efterträder Thorleif Krarup, som lämnar sitt uppdrag som koncernchef och styrelseledamot för att anta en ny roll i koncernen. Lars G Nordström har tillträtt som koncernchef och kommer att formera koncernens ledning. Koncernens strategi och struktur är oförändrade med odelad prestationsinriktning. En konflikt mellan Thorleif Krarups åtaganden mot familjen och hans professionella ansvar har lösts genom en överenskommelse mellan styrelsen och Thorleif Krarup om ett nytt uppdrag inom koncernen med motsvarande reducering av ersättningen. - Som den ledande finansiella institutionen i Norden förblir Nordeas grundläggande strategi och struktur oförändrade. Nordeas ska vara den bästa aktören på varje marknad i Norden. Lars G Nordström är en av de mest erfarna bankmännen i norra Europa med en stark inriktning på prestation och lönsamhet, säger Hans Dalborg, ordförande för Nordea. Lars G Nordström har varit chef för Retail Banking inom Nordea. Affärsområdet svarar för nära tre fjärdedelar av koncernens omsättning med en genomgående hög avkastning på eget kapital. - Nordea har en tydlig nordisk strategi som vi kommer att genomföra som ett team. Vi drivs av vår beslutsamhet att vara det bästa alternativet för våra privat- och företagskunder på varje nordisk marknad. Det kan vi leverera genom att fokusera på det vi är verkligt bra på. Det är så vi skapar aktieägarvärde, attraherar och behåller de främsta talangerna, och uppfyller våra skyldigheter mot de samhällen där vi är verksamma, säger Lars G Nordström. Bakgrunden till bytet av koncernchef är en konflikt mellan Krarups familjeåtaganden och professionella ansvar. Thorleif Krarup tillträder en tjänst som Senior Vice President och rapporterar till koncernchefen. Ett antal uppgifter har identifierats där han kommer att arbeta med affärs- och strukturutveckling. Thorleif Krarup kommer att ha framträdande roller inom områdena europeisk bankverksamhet, corporate relations och relationerna till Nordeas dotterbolag. - Beroende på den negativa inverkan mitt uppdrag har haft på mitt privatliv och den effekt detta haft på mina åligganden som koncernchef, vill jag därför frånträda tjänsten som koncernchef men ändå fortsätta arbeta inom Nordea, huvudsakligen med Köpenhamn som bas. Jag är nöjd med den uppgörelse vi har nått, säger Thorleif Krarup. - Styrelsen delar Krarups uppfattning att hans situation är oförenlig med hans ställning som koncernchef. Jag är glad att vi har kunnat komma överens om ett nytt uppdrag där vi kan utnyttja Krarups kompetens och erfarenhet i en roll som passar både koncernen och honom själv, och ett nytt kontrakt med reducerad ersättning, säger Hans Dalborg, ordförande för Nordea. Lars G Nordström är 59 år. Han började sin karriär inom Skandinaviska Enskilda Banken där han utsågs till Executive Vice President 1989. 1993 kom han till Nordbanken som medlem av Group Executive Management och innehade samma post när Merita och Nordbanken gick samman och bildade MeritaNordbanken 1998. Sedan Nordea bildades 2000 har Lars G Nordström varit ledamot av Group Executive Management och chef för Retail Banking, som är den ledande retailbankverksamheten i Norden och Östersjöregionen. En presskonferens med Hans Dalborg och Lars G Nordström hålls idag kl. 11.30 i Nordeas lokaler på Smålandsgatan 24 i Stockholm. För ytterligare information: Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00040/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar