Nordeas kapitalmarknadsdag i London

Report this content

Nordeas kapitalmarknadsdag i London Nordea anordnar idag en kapitalmarknadsdag i London för placerare för att presentera koncernens strategier och prioriteringar. Medlemmarna i Group Executive Management ska inom sina respektive ansvarsområden gå igenom strategiska inriktningar, prioriteringar och initiativ med anledning av satsningen på ökad fokus, snabbhet och prestation inom hela Nordeakoncernen. Koncernchef Lars G Nordström kommer i sin presentation bl a att redogöra för Nordeas finansiella mål, som har reviderats. På basen av denna revision har följande finansiella mål fastställts: Mål Avkastning på eget kapital exkl >15 % - senast fr o m 2004 goodwill Kostnader Samma kostnadsnivå under 2003 och 2004 som under 2002 Kostnad/intäktsrelation 55 % (under antagande om nuvarande affärsmix) - från början av 2005 Alla övriga finansiella mål förblir oförändrade. "Att förbättra kostnadseffektiviteten är vår högsta prioritet. Vi fortsätter med vår stränga övervakning av intäkter, effektiv kapitalanvändning och kreditriskhantering, i linje med vår starka föresats att öka fokus, snabbhet och prestation i allt vi gör", säger koncernchef Lars G Nordström. För ytterligare information: Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations, +46 8 614 7852 eller +46 702049878 Erik Evrén, chef för Group Media Relations, +46 8 614 8611 eller +46 709465389 Lars G Nordström har ett icke tidsbegränsat mandat som koncernchef för Nordea Vid utnämningen av Lars G Nordström till koncernchef fastställde Nordeas styrelse ingen tidsgräns för hans mandat som koncernchef. Lars G Nordström har även sagt att han kommer att fortsätta som koncernchef så länge som styrelsen så önskar. Han har alltså inte för avsikt att utnyttja sin avtalsmässiga rätt att gå i pension nästa år. "Lars G Nordström har presterat väl under sina första månader som koncernchef. Han har blivit mycket positivt mottagen både internt och externt. Hans erfarenhet från bankvärlden är välkänd och värdefull för Nordea, och han kommer att fortsätta som koncernchef för Nordea utan någon tidsbegränsning, säger Hans Dalborg, styrelseordförande. För ytterligare information: Hans Dalborg, styrelseordförande, +46 8 614 7801 Erik Evrén, chef för Group Media Relations, +46 8 614 86 11 eller +46 709465389 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00610/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar