Nordeas pensionsåtaganden

Report this content

Nordeas pensionsåtaganden I överensstämmelse med gällande rapporteringsrutin angav Nordea i rörelserapporten för första kvartalet att marknadsvärdet för de samlade tillgångarna i koncernens pensionsstiftelser översteg de pensionsåtaganden som inte redovisades i koncernens balansräkning med 127 miljoner euro. Vidare angavs att åtagandena i den svenska pensionsstiftelsen överskred tillgångarnas verkliga värde med 46 miljoner euro, och att, om förhållandet kvarstod vid årsskiftet, en avsättning skulle göras till pensionsstiftelsen. Övervärden i en eller flera pensionsstiftelser inom koncernen kan inte balanseras mot underskott i andra pensionsstiftelser. Som en följd av vikande aktiemarknader under andra kvartalet ökade underskottet i den svenska pensionsstiftelsen med 106 miljoner euro. Mot bakgrund av storleken på underskottet i den svenska pensionsstiftelsen har styrelsen för Nordea beslutat att kostnadsföra en avsättning under andra kvartalet i stället för i helårsbokslutet. Detta innebär en negativ påverkan på resultatet före skatt för andra kvartalet med 152 miljoner euro. Redovisat rörelseresultat kommer inte att påverkas. Inklusive avsättningen översteg i slutet av juni de samlade tillgångarna i koncernens pensionsstiftelser de pensionsåtaganden som inte redovisas i balansräkningen med 91 miljoner euro. Nordea offentliggör resultatet för andra kvartalet den 22 augusti. För ytterligare information Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations, 08 614 7852 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00060/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar