Nordeas pensionsåtaganden

Nordeas pensionsåtaganden I överensstämmelse med gällande rapporteringsrutin angav Nordea i rörelserapporten för första kvartalet att marknadsvärdet för de samlade tillgångarna i koncernens pensionsstiftelser översteg de pensionsåtaganden som inte redovisades i koncernens balansräkning med 127 miljoner euro. Vidare angavs att åtagandena i den svenska pensionsstiftelsen överskred tillgångarnas verkliga värde med 46 miljoner euro, och att, om förhållandet kvarstod vid årsskiftet, en avsättning skulle göras till pensionsstiftelsen. Övervärden i en eller flera pensionsstiftelser inom koncernen kan inte balanseras mot underskott i andra pensionsstiftelser. Som en följd av vikande aktiemarknader under andra kvartalet ökade underskottet i den svenska pensionsstiftelsen med 106 miljoner euro. Mot bakgrund av storleken på underskottet i den svenska pensionsstiftelsen har styrelsen för Nordea beslutat att kostnadsföra en avsättning under andra kvartalet i stället för i helårsbokslutet. Detta innebär en negativ påverkan på resultatet före skatt för andra kvartalet med 152 miljoner euro. Redovisat rörelseresultat kommer inte att påverkas. Inklusive avsättningen översteg i slutet av juni de samlade tillgångarna i koncernens pensionsstiftelser de pensionsåtaganden som inte redovisas i balansräkningen med 91 miljoner euro. Nordea offentliggör resultatet för andra kvartalet den 22 augusti. För ytterligare information Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations, 08 614 7852 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/09/20020809BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar