• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Nordeas styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier i enlighet med programmen för rörliga ersättningar

Nordeas styrelse har beslutat om överlåtelse av egna aktier i enlighet med programmen för rörliga ersättningar

Report this content

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

24 mars 2021, kl. 13.00 EET

Styrelsen för Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag beslutat om en överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom en riktad emission i enlighet med Nordeas program för rörliga ersättningar. Beslutet grundas på det bemyndigande som styrelsen erhöll på den ordinarie bolagsstämman den 28 maj 2020.

Genom aktieemissionen kommer högst 1 810 000 egna aktier som innehas av Nordea att överlåtas utan vederlag till deltagare i programmen för rörliga ersättningar. Överlåtelsen görs i enlighet med gällande programvillkor och lagkrav för att fullgöra Nordeas åtaganden om att betala delar av den rörliga ersättningen i aktier. De överlåtna aktierna omfattas av en kvarhållandeperiod i enlighet med gällande regelverk.

Aktierna ska överlåtas den 6 april 2021 eller däromkring, som tidigast, i en eller flera omgångar.
 

För ytterligare information:
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 40 575 9178
Group Communication, +358 104 168 023 eller press@nordea.com
 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 13.00 EET den 24 mars 2021.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Taggar:

Prenumerera