Nordeas styrelse har beslutat om utbetalning av ordinarie utdelning

Report this content

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 
1 oktober 2021, kl. 09.00 EET

Nordeas styrelse har i dag beslutat att betala ut en ordinarie utdelning på 0,72 euro per aktie i enlighet med det bemyndigande som erhölls på den ordinarie bolagsstämman 2021.

Den ordinarie utdelningen på 0,72 euro per aktie utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 5 oktober 2021 är antecknade i Nordeas aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige eller VP Securities A/S i Danmark. Utdelningen utbetalas den 12 oktober 2021, eller så fort som möjligt efter den dagen.

Utdelningen har sedan tidigare avräknats från kärnprimärkapitalet och utbetalningen av utdelning kommer därmed inte att påverka Nordeas kapitaltäckning.

För ytterligare information:
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011 
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 09.00 EET den 1 oktober 2021.

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Taggar:

Prenumerera