Ny prognos: Lågkonjunkturen övervintrar

Report this content

Ny prognos: Lågkonjunkturen övervintrar Nordea presenterar en uppdaterad konjunkturbedömning och en rapport om den regionala utvecklingen i den svenska ekonomin med fokus på fastighetsmarknaden - Regional rockad. Svensk och internationell ekonomi - Konjunkturuppgång var god dröj · Världsekonomin undviker en ny konjunkturnedgång, men de närmaste 6- 8 månaderna präglas av fortsatt svag tillväxt. · Risken för ett krig i Irak är betydande. Våra kalkyler baseras på att en uppgång i oljepriset blir kortvarig. · Det kärvare internationella konjunkturläget slår mot den svenska ekonomin. BNP-tillväxten väntas bli 1,6 procent i år och 2,0 procent nästa år, vilket är 0,3 respektive 0,6 procentenheter lägre än prognosen i september. · Trots börsnedgången har hushållen blivit rikare. Den finansiella förmögenheten har minskat med cirka 425 miljarder kronor sedan börsbubblan sprack men fastigheter har ökat i värde med drygt 500 miljarder. · Riksbanken sänker reporäntan till 4 procent. Nästa drag, som blir en räntehöjning, dröjer till hösten 2003. · Vi utgår från ett ja i folkomröstningen om EMU-medlemskap, men inträdet dröjer till 1 januari 2006. Regional ekonomi - Tronskifte i regionala tillväxtligan · Mälardalens tätposition i den regionala tillväxtligan har övertagits av de två andra storstadsregionerna, Västsverige och Skåne. · De branscher som drabbats hårt i den nuvarande konjunktursvackan, teleproduktindustrin, med underleverantörer av hårdvara och tjänster, samt finanssektorn, väger tungt i Mälardalen. · Västsveriges koncentration till transportmedelsindustrin och Skånes stora inslag av livsmedelsindustri och kemisk industri har varit mer gynnsamt i denna lågkonjunktur. · Konjunkturnedgången i Mälardalen har bidragit till att villapriserna är mer övervärderade i Stor-Stockholm än i de övriga storstadsregionerna, men det är frågan om en lätt övervärdering och ingen bubbla. · Problemen på marknaden för kommersiella fastigheter är också störst i Stockholm, där vakansgraden är högst och där sysselsättningen ökar långsamt framöver. De två rapporterna - Ekonomiska utsikter och Regional rockad - finns på nätet, www.nordea.se/analys, från och med klockan 09.30 den 18 november. Ytterligare information Olle Djerf, 08-614 80 17 Martin Falk, 070-678 05 17 Dan Lindbeck 08-614 74 98 Tomas Pousette, 08-614 80 16 Annika Winsth, 08-614 86 08 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00290/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar