Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Anmälan om transaktioner enligt artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning

Anmälningsskyldig
Namn: von Koskull, Casper
Befattning: Verkställande direktör
Emittent: Nordea Bank Abp
LEI: 529900ODI3047E2LIV03

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 529900ODI3047E2LIV03_20190215140406_3

 
Transaktionsdatum: 2019-02-15
Handelsplats: XPOS
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionernas karaktär: Förvärv

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 8096              Enhetspris: 8,042 euro
(2): Volym: 26005            Enhetspris: 8,05 euro

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 34101            Viktat snittpris: 8,04810 euro

 
Transaktionsdatum: 2019-02-15
Handelsplats: XPAC
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionernas karaktär: Förvärv

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 2046               Enhetspris: 8,0505 euro

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 2046               Viktat snittpris: 8,0505 euro

 
Transaktionsdatum: 2019-02-15
Handelsplats: XHEL
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionernas karaktär: Förvärv

Detaljer om transaktionerna:
(1): Volym: 1197               Enhetspris: 8,045 euro
(2): Volym: 1786               Enhetspris: 8,046 euro
(3): Volym: 2149               Enhetspris: 8,046 euro
(4): Volym: 1126               Enhetspris: 8,046 euro
(5): Volym: 660                 Enhetspris: 8,046 euro
(6): Volym: 1494               Enhetspris: 8,046 euro
(7): Volym: 1250               Enhetspris: 8,046 euro
(8): Volym: 1494               Enhetspris: 8,046 euro
(9): Volym: 400                 Enhetspris: 8,046 euro
(10): Volym: 997               Enhetspris: 8,046 euro
(11): Volym: 1511             Enhetspris: 8,046 euro
(12): Volym: 1120             Enhetspris: 8,046 euro
(13): Volym: 745              Enhetspris: 8,045 euro
(14): Volym: 1250            Enhetspris: 8,045 euro
(15): Volym: 990              Enhetspris: 8,045 euro
(16): Volym: 1025            Enhetspris: 8,045 euro
(17): Volym: 252              Enhetspris: 8,045 euro
(18): Volym: 225              Enhetspris: 8,045 euro
(19): Volym: 1364            Enhetspris: 8,046 euro
(20): Volym: 1391            Enhetspris: 8,046 euro
(21): Volym: 328              Enhetspris: 8,044 euro
(22): Volym: 530              Enhetspris: 8,041 euro
(23): Volym: 8842            Enhetspris: 8,042 euro
(24): Volym: 1250            Enhetspris: 8,042 euro
(25): Volym: 8413            Enhetspris: 8,042 euro
(26): Volym: 1061            Enhetspris: 8,043 euro
(27): Volym: 967               Enhetspris: 8,043 euro
(28): Volym: 775               Enhetspris: 8,043 euro
(29): Volym: 283               Enhetspris: 8,043 euro
(30): Volym: 980               Enhetspris: 8,044 euro
(31): Volym: 1307             Enhetspris: 8,044 euro
(32): Volym: 350               Enhetspris: 8,044 euro
(33): Volym: 754               Enhetspris: 8,045 euro
(34): Volym: 470               Enhetspris: 8,045 euro
(35): Volym: 32                 Enhetspris: 8,045 euro
(36): Volym: 852               Enhetspris: 8,046 euro
(37): Volym: 446               Enhetspris: 8,046 euro
(38): Volym: 762               Enhetspris: 8,046 euro
(39): Volym: 1201             Enhetspris: 8,045 euro
(40): Volym: 896               Enhetspris: 8,046 euro
(41): Volym: 896               Enhetspris: 8,046 euro
(42): Volym: 1904             Enhetspris: 8,046 euro
(43): Volym: 96                 Enhetspris: 8,046 euro
(44): Volym: 800               Enhetspris: 8,046 euro
(45): Volym: 800               Enhetspris: 8,046 euro
(46): Volym: 896               Enhetspris: 8,046 euro
(47): Volym: 1904             Enhetspris: 8,046 euro
(48): Volym: 96                 Enhetspris: 8,046 euro
(49): Volym: 871               Enhetspris: 8,046 euro
(50): Volym: 737               Enhetspris: 8,043 euro
(51): Volym: 426               Enhetspris: 8,044 euro
(52): Volym: 2400             Enhetspris: 8,044 euro
(53): Volym: 1000             Enhetspris: 8,044 euro
(54): Volym: 500               Enhetspris: 8,044 euro
(55): Volym: 1250             Enhetspris: 8,044 euro
(56): Volym: 453               Enhetspris: 8,045 euro
(57): Volym: 2000             Enhetspris: 8,045 euro
(58): Volym: 1281             Enhetspris: 8,045 euro
(59): Volym: 1010             Enhetspris: 8,04 euro
(60): Volym: 3868             Enhetspris: 8,04 euro
(61): Volym: 782               Enhetspris: 8,04 euro
(62): Volym: 240               Enhetspris: 8,04 euro
(63): Volym: 1979             Enhetspris: 8,04 euro
(64): Volym: 2800             Enhetspris: 8,041 euro
(65): Volym: 721               Enhetspris: 8,041 euro
(66): Volym: 1679             Enhetspris: 8,041 euro
(67): Volym: 1906             Enhetspris: 8,042 euro
(68): Volym: 711               Enhetspris: 8,042 euro
(69): Volym: 1250             Enhetspris: 8,042 euro
(70): Volym: 3200             Enhetspris: 8,041 euro
(71): Volym: 400               Enhetspris: 8,041 euro
(72): Volym: 800               Enhetspris: 8,041 euro
(73): Volym: 1334             Enhetspris: 8,041 euro
(74): Volym: 1200             Enhetspris: 8,041 euro
(75): Volym: 800               Enhetspris: 8,041 euro
(76): Volym: 531               Enhetspris: 8,042 euro
(77): Volym: 1250             Enhetspris: 8,048 euro
(78): Volym: 2500             Enhetspris: 8,047 euro
(79): Volym: 610               Enhetspris: 8,048 euro
(80): Volym: 1250             Enhetspris: 8,05 euro
(81): Volym: 1198             Enhetspris: 8,05 euro
(82): Volym: 1833            Enhetspris: 8,051 euro
(83): Volym: 800               Enhetspris: 8,051 euro
(84): Volym: 1200             Enhetspris: 8,051 euro
(85): Volym: 2400             Enhetspris: 8,051 euro
(86): Volym: 500               Enhetspris: 8,051 euro
(87): Volym: 1000             Enhetspris: 8,051 euro
(88): Volym: 944               Enhetspris: 8,04 euro
(89): Volym: 412               Enhetspris: 8,04 euro
(90): Volym: 532               Enhetspris: 8,04 euro
(91): Volym: 944               Enhetspris: 8,04 euro
(92): Volym: 944               Enhetspris: 8,04 euro
(93): Volym: 944               Enhetspris: 8,04 euro
(94): Volym: 197               Enhetspris: 8,04 euro
(95): Volym: 918               Enhetspris: 8,024 euro
(96): Volym: 894               Enhetspris: 8,024 euro
(97): Volym: 157               Enhetspris: 8,024 euro

Aggregerad information om transaktionerna
(97): Volym: 117873        Viktat snittpris: 8,04375 euro

 
Transaktionsdatum: 2019-02-15
Handelsplats: TRQM
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionernas karaktär: Förvärv

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 1888               Enhetspris: 8,0505 euro
(2): Volym: 5145               Enhetspris: 8,05 euro
(3): Volym: 1924               Enhetspris: 8,0485 euro
(4): Volym: 4587               Enhetspris: 8,04 euro
(5): Volym: 7898               Enhetspris: 8,0395 euro
(6): Volym: 5069               Enhetspris: 8,0395 euro
(7): Volym: 4867               Enhetspris: 8,024 euro
(8): Volym: 1389               Enhetspris: 8,0235 euro
(9): Volym: 3115               Enhetspris: 8,0235 euro
(10): Volym: 2605            Enhetspris: 8,0235 euro
(11): Volym: 6608            Enhetspris: 8,0235 euro

Aggregerad information om transaktionerna
(11): Volym: 45095          Viktat snittpris: 8,03505 euro

 
Transaktionsdatum: 2019-02-15
Handelsplats: DHEL
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionernas karaktär: Förvärv

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 4582               Enhetspris: 8,05 euro
(2): Volym: 4447               Enhetspris: 8,024 euro

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 9029               Viktat snittpris: 8,03719 euro

 
Transaktionsdatum: 2019-02-15
Handelsplats: CHIX
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionernas karaktär: Förvärv

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 443                 Enhetspris: 8,046 euro
(2): Volym: 265                 Enhetspris: 8,046 euro
(3): Volym: 155                 Enhetspris: 8,046 euro
(4): Volym: 1000               Enhetspris: 8,046 euro
(5): Volym: 2                     Enhetspris: 8,046 euro
(6): Volym: 1395               Enhetspris: 8,046 euro
(7): Volym: 1000               Enhetspris: 8,046 euro
(8): Volym: 247                 Enhetspris: 8,046 euro
(9): Volym: 1000               Enhetspris: 8,044 euro
(10): Volym: 240               Enhetspris: 8,045 euro
(11): Volym: 899               Enhetspris: 8,04 euro
(12): Volym: 639               Enhetspris: 8,044 euro
(13): Volym: 592               Enhetspris: 8,044 euro
(14): Volym: 1158             Enhetspris: 8,045 euro
(15): Volym: 1000             Enhetspris: 8,046 euro
(16): Volym: 4                  Enhetspris: 8,046 euro
(17): Volym: 216               Enhetspris: 8,046 euro
(18): Volym: 1000             Enhetspris: 8,046 euro
(19): Volym: 216               Enhetspris: 8,046 euro
(20): Volym: 4                   Enhetspris: 8,046 euro
(21): Volym: 1000             Enhetspris: 8,043 euro
(22): Volym: 1000             Enhetspris: 8,042 euro
(23): Volym: 640               Enhetspris: 8,042 euro
(24): Volym: 127               Enhetspris: 8,048 euro
(25): Volym: 99                 Enhetspris: 8,051 euro
(26): Volym: 1000             Enhetspris: 8,051 euro
(27): Volym: 1000             Enhetspris: 8,05 euro
(28): Volym: 200               Enhetspris: 8,04 euro

Aggregerad information om transaktionerna
(28): Volym: 16541          Viktat snittpris: 8,04526 euro

 
Transaktionsdatum: 2019-02-15
Handelsplats: BATE
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI4000297767
Transaktionernas karaktär: Förvärv

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 103                 Enhetspris: 8,046 euro
(2): Volym: 212                 Enhetspris: 8,044 euro

Aggregerad information om transaktionerna
(2): Volym: 315                 Viktat snittpris: 8,04465 euro

  
Summa för alla transaktioner (alla handelsplatser)
(143): Volym: 225000     Viktat snittpris: 8,0426 euro 

För mer information om transaktioner utförda av personer i ledande ställning:
Blanca Eloisa Løvic, chef för Control Room, +47 24015012

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.45 EET den 18 februari 2019.

 
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Euroopa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.


Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar