Nordic Asia Investment Group 1987 AB förslag till styrelse och ordförande

Report this content

Michael Thurow, Jonas Olavi och Johan Roslund föreslås till styrelsen i Nordic Asia Investment Group.

Nordic Asia Investment Group, ett investmentbolag med fokus på konsumentmarknaden i Kina, kallar till en extra bolagsstämma för val av tre nya styrelseledamöter varav en till ordförande måndagen den 25 oktober 2021.

Michael Thurow föreslås som ny styrelseordförande och ersätter Gabriella Krook Eriksson som övergår till att vara styrelseledamot. Vidare föreslås Jonas Olavi och Johan Roslund som nya styrelseledamöter. Gerda Larsson avgår från styrelsen på grund av annat uppdrag och Yining Wang kvarstår som styrelseledamot.

Michael Thurow är född 1957 och är för närvarande ordförande för Aventura Group AB (publ), en e-handels- och varumärkesaccelerator med bas och huvudsakliga verksamheten i Kina noterat på Nasdaq OMX First North Growth Market samt senior rådgivare på InterChina Partners, ett ledande företag inom M&A och strategi med bas i Shanghai. Han har tidigare under en 20-års period innehaft en rad ledande befattningar inom SEB och VD för Marsh AB Sweden, en global ledare inom försäkringsmäkleri. Vidare har Michael Thurow bott och arbetat inom APAC regionen i mer än 10 år varav 5 år i Kina.

”Det har varit riktigt spännande att ha fått följa Nordic Asia sedan bolaget startades och jag är imponerad av ledningens förmåga att leda bolagets snabba tillväxt hittills. Nu går bolaget in i en ny fas och jag ser mycket fram emot att få stötta bolagets ledning samt leda styrelsearbetet i Nordic Asia Investment Group framöver”. – Michael Thurow   

Jonas Olavi är född 1967 och har lång erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen. Han är för närvarande allokeringschef och globalfondsförvaltare på Alpcot och driver den populära podden Börssnack. Han har tidigare varit Allokeringschef och förvaltare på Alfred Berg och dessförinnan chefsaktiestrateg på Nordea.

”Jag har varit fascinerad av Kinas tillväxt under en längre period. Trots en del kortsiktiga orosmomentet är den långsiktiga tillväxttrenden mycket stark. På längre sikt finns det en god möjlighet att den inhemska konsumentmarknaden i Kina kommer att passera USA som världens största konsumentmarknad. Detta skifte sker just nu, men tyvärr har vi i Norden mycket låg allokering till denna marknad och svårigheter att tyda samt genomtränga bolagen på distans. Nordic Asia avser därmed att via sitt investmentbolag erbjuda en direkt exponering till tillväxtbolagen i den kinesiska marknaden samt avkoda bolagen och marknaden via ledningens expertis och lokala analytiker på plats. Jag ser mycket fram emot att få stötta bolagets ledning via styrelsearbete framöver samt än mer genomtränga denna geografiska marknad med stor potential framöver”. – Jonas Olavi  

Johan Roslund är född 1987 och har arbetat med investeringar både i noterade och onoterade bolag. Senast som fondförvaltare på GP Bullhound och tidigare med fintech-investeringar på NFT Ventures vilket inkluderade flera styrelseuppdrag. Johan har även varit CFO för två bolag samt styrelseordförande för Unga Aktiesparare och ordförande för kommittén som förvaltar Aktiespararnas aktieportfölj.

”Det känns spännande att förstärka styrelsen via en kombination av operativ samt förvaltningserfarenhet och kompetens som Michael, Jonas, och Johan bidrar med. Deras erfarenhet och nätverk kommer att komplettera den befintliga styrelsen väl och stötta bolagets ledning för att driva Nordic Asia framåt.” – Yining Wang, VD

Nordic Asia Investment Group 1987 AB är ett svenskt investmentbolag med fokus på den växande konsumentmarknaden i Kina, med bas i både Stockholm och i Shanghai. Just nu sker det ett skifte där Kina går från en exportledd ekonomi till ett konsumtionssamhälle där den inhemska konsumtionsmarknaden väntas förbli den primära tillväxtmotorn för Kina framöver. Nordic Asia äger en koncentrerad portfölj om ca. tjugo innehavsbolag med fokus på inhemsk konsumtion. Portföljen är fördelad mellan kärninnehav och tillväxtbolag med en målsättning att generera en årlig avkastning på över 15 procent över tid.

För frågor om Nordic Asia Investment Group, vänligen kontakta:

Yining Wang, VD Nordic Asia Investment Group 1987 AB  

yining@nordicasiagroup.com   
+46 76 286 43 46

Prenumerera

Media

Media