Nordic Asia meddelar om byte av Certified Adviser

Report this content

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har ingått avtal med Aktieinvest FK AB (”Aktieinvest”) avseende tjänsten som Certified Adviser. Aktieinvest tillträder som Certified Adviser den 2 maj 2022. Fram tills dess kommer Partner Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget.

För frågor hänvisas till,

Yining Wang, VD

Telefon: +46 (0) 76 286 43 46

E-post: yining@nordicasiagroup.com

Certified Adviser

Partner Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser och kan nås på telefon: +46 (0) 31 761 22 30 samt e-post: info@partnerfk.se.

Om Nordic Asia

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag och investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD.