Christiania Bank og Kreditkasse blir en del av Nordic Baltic Holding-koncernen

Report this content

Christiania Bank og Kreditkasse blir en del av Nordic Baltic Holding- koncernen: Norska Bankinvesteringsfonden har beslutat sälja sina aktier i Christiania Bank og Kreditkasse till MeritaNordbanken för 49 norska kronor per aktie Tillväxt i Norge med nya produkter och koncept och snabb integration MeritaNordbanken Abp, dotterbolag till Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ), höjer sitt erbjudande av den 19 juni 2000 att förvärva samtliga aktier i Christiania Bank og Kreditkasse ASA till 49 norska kronor per aktie och förlänger samtidigt budet till den 3 november 2000 klockan 17.00 lokal tid i Oslo. Från och med den 16 oktober 2000 kommer alla aktieägare som accepterar budet att erhålla ränta motsvarande 7,5 procent per år. Villkoret om "due diligence" har eftergivits. Bankinvesteringsfonden har beslutat att acceptera det höjda budet och därmed att sälja sitt innehav om 191 000 000 aktier, vilket motsvarar 34,64 procent av aktierna i Christiania Bank og Kreditkasse, till MeritaNordbanken. Priset på 49 norska kronor per aktie innebär att Christiania Bank og Kreditkasse värderas till 27 miljarder norska kronor. ( Bilaga 2: "Statens aktier i Christiania Bank säljs till MeritaNordbanken") Christiania Bank og Kreditkasse kommer att gynnas av en förbättrad konkurrenskraft med nordiska produkter och tjänster, såsom e-banking, förmögenhetsför-valtning, investmentbanking, cash management och genom lägre finansieringskostnader. Norska kunder får tillgång till koncernens kapitalbas som är den största på den nordiska finansmarknaden. Omedelbar gemensam planering för att realisera fördelarna med samgåendet mellan de två koncernerna, så snart aktieägare som representerar 90 procent av aktiekapitalet har accepterat erbjudandet. Effektiv implementering efter att myndighetsgodkännande har erhållits. Totalt har synergier på minst 110 miljoner euro identifierats, vilka ska förverkligas inom tre år genom att koncernerna integreras fullständigt. 65 miljoner euro i form av kostnadsbesparingar och 45 miljoner euro genom ökade intäkter. Omstruktureringskostnaderna väntas uppgå till 90 miljoner euro. Styrelsen i Christiania Bank og Kreditkasse rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet (Bilaga 3). Aktieägare som representerar 50 procent av aktierna har accepterat erbjudandet. Dessutom äger Nordic Baltic Holding närmare 10 procent av aktierna i Christiania Bank og Kreditkasse. Tillväxtstrategi - Idag är vi nära att uppnå det som sedan länge har varit ett mål, att skapa en genuint nordisk finansiell institution som kan dela de bästa finansiella lösningarna i Norden och erbjuda dem till kunder i respektive land. Både aktieägare och kunder gynnas när vi genomför denna idé. Detta är ett av de mest betydelsefulla pan-nordiska initiativen någonsin, säger Vesa Vainio, styrelseordförande i Nordic Baltic Holding. - Jag är glad att vi genom detta avtal öppnar möjligheten för CBK att delta i visionen att skapa den ledande finansiella koncernen i Norden. Vi vill nu skingra den osäkerhet som funnits för anställda och kunder i Christiania Bank og Kreditkasse, och lägga grunden för en flygande start för våra gemensamma verksamheter. Vi kommer att inrikta oss på kundfördelar av att dela nordiska idéer och genom att förverkliga synergier. Vi är i Norge för att växa, säger Hans Dalborg, koncernchef i Nordic Baltic Holding. - Alla vi i Nordic Baltic Holding-koncernen ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med våra blivande kollegor i Christiania Bank og Kreditkasse. Idag börjar vi förbereda integrationen, så att genomförandet löper så smidigt som möjligt när tillräcklig acceptans bland aktieägarna och koncession har erhållits, säger Thorleif Krarup, vice koncernchef i Nordic Baltic Holding. Kraftfullt genomförande Beräkningen av synergier utgår ifrån att hela samordningspotentialen vid samgåendet mellan Nordic Baltic Holding och Unidanmark utnyttjas, inklusive Unibanks och Vestas verksamheter i Norge. Synergier kommer att uppstå i hela koncernen. Med iakttagande av tillämplig lagstiftning och aktuella börsregler och i avvaktan på godkännande från myndigheterna, kommer processen att vara följande efter det Bankinvesteringsfonden har accepterat erbjudandet och anslutningen bland aktieägarna överstigit 90 procent av aktierna: Projekt för att förbereda och planera processen att fullt integrera Christiania Bank og Kreditkasse (CBK) i Nordic Baltic Holding-koncernen (NBH). Genomförande av gemensamma planer under ledning av ansvariga linjechefer, så snart nödvändiga myndighetsbeslut har erhållits. Gemensamma insatser för att identifiera verksamhetsområden där CBK representerar "Best Practice" som kan överföras till övriga delar av NBH. Omedelbar planering för kompetenscentra för fiskeindustri, shipping, olja och gas samt offshore-verksamhet inom ramen för NBH:s affärsstruktur. Fokus på utarbetande av planer för introduktion av förbättrade kundlösningar på den norska marknaden och på förverkligande av synergier genom samordning och korsförsäljning mellan CBK och Vesta Försäkring, som redan ingår NBH. Överlappande funktioner ska identifieras för att kunna avvecklas och det pågående rationaliseringsprogrammet i Christiania Bank og Kreditkasse ska fortsätta. Traditionen inom Nordic Baltic Holding med strukturförändringar utan uppsägningar av personal består- inga uppsägningar kommer att ske på grund av att erbjudandet genomförs. Norska styrelseledamöter och personer i högsta ledningen ska föreslås. NBH:s aktie ska noteras på Oslobörsen. Den ledande finansiella institutionen i Norden och Östersjöregionen Efter införlivandet av Christiania Bank og Kreditkasse, kommer Nordic Baltic Holding att ha fullbordat visionen att föra samman ledande banker i de fyra nordiska länderna. Fokus kommer att vara på att leverera synergier och kundnytta. Nordic Baltic Holding är den klart ledande finansiella institutionen i Norden och Östersjöregionen, och har stor tillväxtpotential inom både bank- och försäkringsverksamhet. Med utgångspunkt från information som gällde per 30 juni 2000 skulle den nya koncernen ha: Den största kundbasen i regionen med nära 10 miljoner kunder, bestående av drygt 9 miljoner privatkunder och nästan 700 000 företags- och institutionella kunder. En världsledande Internetbankverksamhet, med 1,8 miljoner e-bankkunder. 107 miljarder euro i kapital under förvaltning. Ett distributionsnät med 1260 bankkontor och 125 försäkringsfilialer. En balansomslutning på 221 miljarder euro och total utlåning på 131 miljarder euro. 38 000 anställda. Stark finansiell ställning Skapandet av den nya koncernen väntas medföra ökad vinst per aktie redan första året, även efter goodwillavskrivning. Efter att affären genomförts kommer primärkapitalrelationen i Nordic Baltic Holding att vara i nivå med koncernens mål på 6,5 procent. Justeringar av erbjudandet och acceptproceduren Följande ändringar har gjorts i förhållande till det offentliga bud som presenterades den 19 juni 2000: Priset höjs till 49 norska kronor per aktie, att betalas kontant. Erbjudandet förlängs till den 3 november 2000 klockan 17.00 lokal tid i Oslo. Räntesatsen som används för att beräkna den räntekompensation som beskrivs i prospektet (punkterna 3.4.3 och 3.4.4) höjs från 6 till 7,5 procent årlig ränta. Höjningen gäller från och med den 16 oktober 2000 och varar intill den sista vardagen innan betalning erläggs. Villkoret om "due diligence" i prospektet (punkt 3.5 (iv)) har eftergivits. Alla registrerade aktieägare kommer att erhålla ett brev med villkoren i det justerade erbjudandet. Aktieägare som har accepterat MeritaNordbankens erbjudande behöver inte bekräfta sin accept. De kommer automatiskt att få del av det högre budet. De aktieägare som ännu inte har accepterat erbjudandet kan göra så genom att, senast den 3 november 2000, sända in acceptformuläret som finns i prospektet som publicerades den 19 juni 2000. Acceptformulär kan hämtas vid närmaste CBK-kontor, eller fås på begäran från Pareto Securities (telefon + 47 22 87 87 96 eller fax + 47 22 83 43 09), eller hämtas från www.nordicbalticholding.com. Rådgivare till Nordic Baltic Holding Internationell finansiell rådgivare: Lazard Finansiell rådgivare i Norge: Pareto Securities ASA Juridisk rådgivare: Thommessen Krefting Greve Lund Rådgivare i särskilda frågor: J P Morgan Bilagor Bilaga 1: Inbjudan till press- och analytikerkonferenser Appendix 2: Pressmeddelande från Bankinvesteringsfonden och Nordic Baltic Holding den 16 oktober 2000: "Norska staten säljer sina aktier i Christiania Bank og Kreditkasse till MeritaNordbanken" Bilaga 3: Pressmeddelande från Christiania Bank og Kreditkasse den 16 oktober 2000: "Christiania Bank är positiv till MeritaNordbanken" För information: Hans Dalborg, koncernchef +46 8 614 7801 Markku Pohjola, vice verkställande +358 916 54 2245 direktör Lars Thalén, Identity and +46 709 200 665 Communication Björn Westberg, Investor Relations +46 8 614 78 50 Köpenhamn:Jens Bekke +45 20 66 39 68 Helsingfors:Lauri Peltola +358 9 165 42324 Stockholm:Erik Evrén +46 8 614 86 11 Bilaga 1 Inbjudan till press- och analytikerkonferenser Presskonferens Presskonferens kommer att hållas klockan 10.00 lokal tid i Oslo. Den kommer att sändas via satellit till Köpenhamn och Stockholm klockan 10.00 (lokal tid) och till Helsingfors klockan 11.00 (lokal tid). Platser Oslo: Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, Holbergsgate 30 Köpenhamn: Strandgade 3 Helsingfors: Alexandersgatan 36B Stockholm: Smålandsgatan 24 Följande personer kommer att närvara vid presskonferensen; Vesa Vainio, styrelseordförande, Hans Dalborg, koncernchef, Thorleif Krarup, ställföreträdande koncernchef, samtliga från Nordic Baltic Holding, Adm.Dir. Jan Willy Hopland, Bankinvesteringsfonden, VD Harald Arnkvärn och styrelseordförande Tom Ruud, båda från Christiania Bank og Kreditkasse. Presskonferensen kommer även att vara tillgänglig i realtid via Internet på www.nordicbalticholding.com. Vänligen anslut 20 minuter i förväg för att ladda ned nödvändig programvara, vilken kan hämtas under ikonen "Presskonferens". Presskonferensen kommer att videolänkas via satelliten Sirius 5 grader öst. Frequency: 12 617,500 MHz Polarisation: vertical Symbol rate: 6111 FEC ¾ NDS compatible Telefonkonferens En internationell telefonkonferens för analytiker kommer att hållas idag klockan 15.00 (lokal tid i Oslo), där Hans Dalborg, Thorleif Krarup och CFO Arne Liljedahl kommer att medverka. För att delta, vänligen ring +46 8 5005 2550. Registrering bör ske senast 10 minuter innan presentationen börjar. Efter att konferensen har inletts kommer presentationsmaterialet att bli tillgängligt på www.nordicbalticholding.com. En upptagning av konferensen kommer att finnas för avlyssning på telefon +46 8 598 09 000, mötesnummer 500 525 50, upptagningskod 001016, under en vecka efter konferensen. [REMOVED GRAPHICS] PRESS RELEASE Government shares in Christiania Bank will be sold to MeritaNordbanken (Oslo 16.10.00) The Government Bank Investment Fund (the GBIF) has entered into an agreement to sell its shares in Christiania Bank og Kreditkasse (Christiania Bank) to MeritaNordbanken. The price of NOK49 values Christiania Bank to NOK 27 billion. On June 20, 2000, the GBIF was given a mandate from the Norwegian Ministry of Finance to organise the sale of the GBIF's shareholding in Christiania Bank. The objective of the sale process was to obtain the best possible price for all shareholders of Christiania Bank. The GBIF was instructed to carry out the sale on commercial terms. Against this background, the GBIF structured the sale process as an auction. Schroder Salomon Smith Barney and Fondsfinans have acted as advisers to the GBIF and have managed the sale process. As a result of the sale process, the GBIF has, on 15 October, 2000 agreed to sell its shares in Christiania Bank to MeritaNordbanken for NOK 49 a share in cash. This corresponds to a total aggregate market value of Christiania Bank of NOK 27 billion and a value of the GBIF shareholding in Christiania Bank of NOK 9,4 billion. The increase in price relative to MeritaNordbanken's existing public offer represents an aggregate value increase of NOK 2,757 million of which the GBIF's shareholding represents NOK 955 million. MeritaNordbanken will offer 7.5% per annum interest rate compensation from 16 October 2000 and until settlement. The GBIF's resolution to sell its shares in Christiania Bank was, in accordance with the law regarding the GBIF §4, presented to the Ministry of Finance. The Ministry did not express any objections. MeritaNordbanken has undertaken to adjust the price and interest rate in the outstanding offer accordingly. The Board of Directors of Christiania Bank has, in a press release dated 16 October, 2000, given its support in principle to the decision of the GBIF. The GBIF also refers to the press release from MeritaNordbanken dated 16 October, 2000. Contact: Jan Willy Hopland Managing Director Telephone: +47 22 83 69 00 (office) +47 90 54 45 89 (mobile) Erik Keiserud Chairman of the Board Telephone: +47 22 47 18 00 (office) +47 95 17 09 47 (mobile) P R E S S R E L E A S E F R O M CH R I S TI AN I A B A NK Christiania Bank positive to MeritaNordbanken The Government Bank Investment Fund has resolved to sell its shares in Christiania Bank to MeritaNordbanken Plc, which is a wholly owned subsidiary of Nordic Baltic Holding AB (publ). MeritaNordbanken is to pay NOK 49 per share, which values Christiania Bank at NOK 27 billion. The same offer has been made to all other shareholders in the Bank in that the offered price in the offer from MeritaNordbanken of 19 June 2000 has been altered to NOK 49 per share. The offer closes on 3 November 2000. The Board of Directors of Christiania Bank takes a very positive view of the fact that the Government Bank Investment Fund has resolved to sell its shares to MeritaNordbanken. It is considered as positive for customers as well as employees and shareholders that the ownership situation of the Bank is now clarified. The Board of Directors deems that the offer of NOK 49 per share is the highest obtainable bid in the market, based on the auction process carried out by the Government Bank Investment Fund. - I am pleased that the Government's selling process has now been completed, so that things may settle concerning the ownership of Christiania Bank, and so that we can concentrate on developing the Bank further, in the best interest of the customers, the employees, and our new owner. We welcome MeritaNordbanken as owner of Christiania Bank, and the new Group will be very well positioned for profitable growth in Norway, is the comment made by Mr. Tom Ruud, President and Chief Executive Officer. - The Board of Directors of Christiania Bank takes a positive view of the fact that the ownership situation has been clarified, and has made a renewed statement where it is recommended to shareholders that they accept the offer from MeritaNordbanken, states Mr. Harald Arnkværn, Chairman of the Board. The Norwegian Government decided in June 2000 to sell its shares in Christiania Bank. The Government Bank Investment Fund has during the summer and autumn completed a broadly based selling process. Christiania Bank has been kept informed about the selling process and has contributed during the process with a view to obtaining the best possible result for all shareholders. It has, for instance, been made possible for potential buyers to meet the Bank's management, and to undertake a due diligence review. There has been good co-operation with the Government Bank Investment Fund, and the Bank is completely confident that the selling process has proceeded in a proper and professional manner to the benefit of all the shareholders. The Government Bank Investment Fund has now informed Christiania Bank that it is resolved to sell the Government's 34.6 per cent ownership stake in the Bank to MeritaNordbanken Plc at NOK 49 per share, with settlement in cash. Compensation for interest to those shareholders who have accepted the offer, has been increased to 7.5 per cent per annum, effective as from 16 October 2000. It is deemed by Christiania Bank that the bid of NOK 49 per share is the highest obtainable price in the market, based on the auction process completed by the Government Bank Investment Fund. There was more than one bidder involved in the process, and the Government Bank Investment Fund has chosen to sell to the bidder who offered the highest price. MeritaNordbanken has confirmed that an identical offer has been made to the other shareholders in Christiania Bank. The bid is, among other things, subject to an acceptance ratio of 90 per cent being achieved, and an approval from Norwegian authorities. The previous condition as to a due diligence has been waived, as a due diligence has already been carried out by MeritaNordbanken. The Board of Directors of Christiania Bank has, in the light of the selling process by the Government Bank Investment Fund now having been completed, issued a renewed statement to the shareholders concerning the offer from MeritaNordbanken. Based on an overall evaluation the Board of Directors recommends to the shareholders that they accept the offer from MeritaNordbanken. CHRISTIANIA BANK 16 October 2000 Contacts: Harald Arnkværn, Chairman of + 47 23 26 +47 905 the Board 85 00 40221 Tom Ruud, President and CEO + 47 22 48 +47 913 65 48 20458 Baard Syrrist, Group Executive +47 22 48 59 +47 913 Vice President 46 94774 Kjell J. Flø, Director of +47 22 48 50 +47 901 Information Services 24 87748 Sigurd Carlsen, Chief +47 22 48 +47 908 Financial Officer 69 51 5557 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar