Delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 Kraftigt förbättrat finansiellt resultat * Rörelseresultatet upp 38 % till 1 962 miljoner euro (16,5 miljarder SEK) * Avkastning på eget kapital 17,5 % (exklusive goodwill 21,1 %) * Stadig ökning av både ränte- och provisionsnetto * Rörelsekostnaderna minskade under tredje kvartalet * Förbättrat kreditbetyg Fortsatt förbättring inom strategiska tillväxtområden * Norska regeringen accepterade budet på Christiania Bank - koncernen kontrollerar nu 77 % av aktierna * Stark utveckling av e-verksamheten - mer än 1,7 miljoner kunder * Kapital under förvaltning ökade till 107 miljarder euro * "Årets fondförvaltare 2000" i Sverige * Koncernen expanderar i Polen * Ökad kundnöjdhet Fokus på aktieägarvärde @ Vinst per aktie 0,47 euro, upp 20 % @ Börsvärde 25 miljarder euro @ Ansökan om notering på Oslobörsen @ Aktiekursen upp 41 procent sedan årsskiftet @ Aktien ingår i fler index Operativ resultaträkning Pro Pro forma* forma * Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Jan - Jan - sept sept Miljoner euro 2000 2000 2000 1999 1999 2000 1999 Räntenetto 785 779 723 702 667 2 287 2 053 Provisionsnetto 333 384 377 349 279 1 094 815 Rörelseintäkter, försäkring 167 118 203 261 97 488 352 Nettoresultat av finansiella74 91 145 111 -8 310 132 transaktioner Övriga intäkter 37 116 96 67 60 249 264 Summa intäkter 1 3961 4881 5441 490 1 095 4 428 3 616 Personalkostnader -464 -464 -449 -416 -401 -1 -1 377 213 Övriga kostnader -319 -370 -336 -399 -313 -1 -976 025 Summa kostnader -783 -834 -785 -815 -714 -2 -2 402 189 Resultat före 613 654 759 675 381 2 026 1 427 kreditförluster Kreditförluster, netto -20 -20 -17 -23 -13 -57 -68 Resultatandelar redovisade enligt kapitalandelsmetoden 31 23 9 28 8 63 89 Rörelseresultat före 624 657 751 680 376 2 032 1 448 goodwillavskrivning Goodwillavskrivning -21 -27 -22 -15 -6 -70 -24 Rörelseresultat 603 630 729 665 370 1 962 1 424 Avyttring av fastigheter 0 0 -40 -145 -40 Avtappning från 7 9 8 65 24 pensionsstiftelse Skatter -182 -163 -197 -102 -64 -542 -244 Minoritetsandel -1 0 -2 -2 0 -3 0 Resultat 427 476 498 481 306 1 401 1 180 Nyckeltal Vinst per aktie, euro 0,14 0,16 0,17 0,47 0,39 Aktiekurs **, euro 8,09 7,90 5,55 8,09 5,27 Eget kapital per aktie, euro3,73 3,60 3,45 3,73 3,26 Utestående aktier **, 2 9822 9792 961 2 982 2 987 miljoner Avkastning på eget kapital 17,5 16,6 %, pro forma Avkastning på eget kapital 21,1 17,2 före goodwillavskrivning*** (%) Utlåning **, miljarder euro 110 109 109 110 Inlåning från allmänheten 67 65 66 67 **, miljarder euro Eget kapital **, miljarder 11 11 10 11 euro Balansomslutning **, 199 192 194 199 miljarder euro Kapital under förvaltning 107 104 102 107 **, miljarder euro Kostnads/intäktsrelation före kreditförluster, banker56 52 52 53 60 (%) Totalkostnadsprocent, 107 102 122 110 96 sakförsäkring **** (%) Primärkapitalrelation ** (%)9,0 9,0 8,5 9,0 Kapitaltäckningsgrad ** (%) 11,0 10,8 10,6 11,0 Riskvägt belopp (banker) **,111 110 111 111 miljarder euro * Proformasiffrorna för år 1999 redovisas i fusionsprospektet mellan MeritaNordbanken och Unidanmark, förutom vissa smärre omgrupperingar mellan intäkter, Kostnader och resultatandelar redovisade av bolag konsoliderade enligt kapitalandelsmetoden. I proformasiffrorna ingår ej nya bolag (i huvudsak Vesta). ** I slutet av perioden. *** Exklusive goodwillavskrivningar och exklusive resterande goodwill som har förts mot eget kapital. **** Frånsett reserveringar till följd av orkanen var totalkostnadsprocenten 104 tredje kvartalet, 97 andra kvartalet, 107 första kvartalet 2000, och 103 för januari - september 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00360/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00360/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar