Mer än 90 procent av aktieägarna i Bank Komunalny har accepterat NBHs bud

Report this content

Mer än 90 procent av aktieägarna i Bank Komunalny har accepterat NBHs bud Mer än 90 procent av aktieägarna i Bank Komunalny SAw Gdynia har nu accep- terat Nordic Baltic Holdings (NBH) bud på samtliga utestående aktier i den polska banken. NBH lämnade erbjudandet den 20 september, efter att Bank Komunalny hade genomfört en nyemission genom vilken NBH ökade sitt innehav i banken från 50 procent till cirka 71 procent av röster och kapital. NBHs bud på 17.50 zloty per aktie innebär en överkurs på cirka 25 procent. Efter att samtliga aktier förvärvats uppgår Nordic Baltic Holdings totala investering i Bank Komunalny till cirka 180 miljoner zloty. Bank Komunalny är en regional bank i norra Polen med närvaro även i Wars- zawa. Banken är en av de mera lönsamma och effektiva bankerna i Polen och utsågs nyligen av tidningen Gazeta Bankowa till Polens 8:e bästa bank (nr 10 föregående år). "Vårt syfte med förvärvet är att bygga en bank med högsta internationella standard för att erbjuda nordiska kunder och en ökande polsk kundkrets banktjänster via såväl traditionella kontor och Internet som andra finan- siella servicekoncept", säger Thomas Neckmar, chef för Regionbank Balti- kum och Polen. NBHs investeringar i Polen inkluderar också ett 45 procentigt delägande i den polska banken BWP-UNI bank samt ett 51 procentigt ägande i försäk- ringsbolaget Energo-Asekuracja S.A. Totalt har Nordic Baltic Holding ca 1000 anställda i Polen. Ytterligare information: Thomas Neckmar, chef för Regionbank Baltikum och Polen,+46 708 67 34 12 Erik Evrén, presschef, +46 8 614 86 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00690/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar