Nordea - står för Nordiska idéer - Nordic Baltic Holdings nya namn

Report this content

Nordea - står för Nordiska idéer - Nordic Baltic Holdings nya namn * Nordea förslås bli namnet på den nya nordiska koncernen. En extra bolagsstämma kommer att sammankallas till den 30 november för att ta beslut om koncernens nya namn. * Bankerna och försäkringsbolagen i Finland, Sverige och Danmark kommer att behålla de gamla varumärkena, men de kommer även att använda det nya koncernvarumärket som sammanhållande länk. * Vilken varumärkeslösning som ska användas i Norge kommer att beslutas när Christiania Bank og Kreditkasse kan ingå i koncernen. "Nordea sammanfattar vad koncernen står för. Att dela och utbyta Nordiska idéer inom vår nya hemmamarknad, att skapa entusiasm bland personalen inför en spännande gemensam resa, att bygga vidare på ett nordiskt arv av kvalitet och uppfinningsrikedom, att bidra till integrationen i en region som är ett tillväxtområde i Europa", säger styrelseordföranden Vesa Vainio. "Nordea," säger koncernchefen Hans Dalborg, "handlar om vår ambition att nå ut till kunderna personligen och betjäna dem lokalt och med världsledande e-banktjänster. Därigenom ökar vi konkurrenskraften på samtliga marknader och säkerställer tillväxt, genom en fokuserad penetration av en av de största kundbaserna inom bank och försäkring i Europa. "Nordea," säger ställföreträdande koncernchefen Thorleif Krarup, "handlar också om att utbyta Nordiska idéer om hur vi bäst ska effektivisera verksamheten, utveckla personalen och kontrollera kostnader för att ytterligare stärka konkurrenskraften och säkerställa avkastningen på eget kapital genom att realisera synergier." Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 30 november 2000 och ska besluta om nödvändiga förändringar av bolagsordningen i koncernens moderbolag. De nuvarande varumärkena inom Retail Banking, Insurance och Investment Banking ska behållas. De kommer att infogas av det övergripande varumärket Nordea för att markera dels att de tillhör samma koncern, dels att de delar koncernens värderingar och dess vision om ett växande produktutbyte under det gemensamma varumärket. Det nya varumärket kommer att tillämpas för koncernen och för affärsområdena Corporate & Institutional Banking och Asset Management. Skyltningen i bankkontor och försäkringsservicecentra ska bestå, men tillägg kommer att göras som tydligt visar samhörigheten med Nordea. Den kombinerade varumärkesstruktur som nu successivt införs kommer att tillämpas så länge det är kommersiellt riktigt. Legala enheter inom koncernens kärnverksamheter har ansökt om registrering av nya bifirmor på grundval av namnet Nordea för att säkerställa att namnet skyddas men också av varumärkesskäl. Nordic Baltic Holding bedrivs idag som en integrerad koncern med sex affärsområden. Koncernen bildades genom en sammanslagning av tre banker och ett försäkringsbolag. Lanseringen av koncernnamnet Nordea bekräftar sammanslagningen och siktar mot att hjälpa kunderna att i högre grad känna igen enheterna, produkterna och tjänsterna som en del av koncernen. Merita och Nordbanken gick samman 1997 och bildade MeritaNordbanken. Unibank och Tryg Baltica med det norska försäkringsbolaget Vesta, fusionerades 1999 och bildade Unidanmark. De två koncernerna integrerades under våren 2000 och bildade Nordic Baltic Holding. Koncernens offentliga bud på Christiania Bank og Kreditkasse har höjts och är förlängt till 3 november 2000. Koncernen har fått accept från aktieägare som representerar omkring 80 procent av aktierna och förväntar sig nå över 90 procents accept innan budet går ut. Den nya logon finns tillgänglig på www.nordicbalticholding.com. För vidare information: Lars Thalén, Koncernidenitet och Kommunikation, +46 709 200 665 Torben Laustsen, Koncernidenitet och Kommunikation, +45 40 54 48 22 Lauri Peltola, Koncernidenitet och Kommunikation, +358 59 3241 445 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar