Nordic Baltic Holding deltar i Identrus - en ny lösning för global e-handel mellan företag

Nordic Baltic Holding deltar i Identrus - en ny lösning för global e-handel mellan företag Nordic Baltic Holding, som omfattar dotterbankerna Merita Bank, Nordbanken och Unibank, har beslutat att delta i Identrus, som är ett betydande initiativ för att skapa säkra rutiner inom och förtroende för den snabbt växande e-handeln mellan företag. Avtalet undertecknades vid SIBOS:s årliga konferens i San Francisco, där även Identrus och S.W.I.F.T. tillkännagav att de kommer att samarbeta för att skapa en global e-handelslösning. Lösningen förser deltagande banker med en plattform som kommer att ge dem möjlighet att erbjuda sina företagskunder dels globala e-certifieringstjänster, dels globala betalnings- och garantitjänster. Nordic Baltic Holding välkomnar denna nya allians och visar sitt stöd för den genom att gå med i Identrus nu. Bristen på förtroende avseende både säkerheten i systemen och säkerställandet av användarnas identitet, har varit några av de största hindren för utvecklingen av globala, Internetbaserade system för e-handel mellan företag. Många nordiska företag är väl rustade för att bedriva e-handel, vilket redan sker i allt större omfattning i Norden. Nordic Baltic Holding erbjuder redan idag sina nordiska kunder Internetbaserade fakturerings- och betalningsrutiner. Genom den vidareutveckling som nu sker kommer bankens företagskunder att kunna utsträcka e-handeln till global omfattning inom ett säkert system. "Identrus gör att vi kan erbjuda våra kunder en globalt accepterad e- certifieringsmetod. Detta, nu också kombinerat med S.W.I.F.T:s globala meddelandetjänster, är ett mycket bra komplement till våra nordiska tjänster, varigenom vi kan stödja våra kunders internationella e-handel. Genom den nya lösningen kan vi garantera våra företagskunders identitet när dessa gör affärer via Internet. Identiteten hos vår kunds motpart kommer också att garanteras av kreditvärdiga finansiella institutioner. Baserat på detta förtroende, kan vi sedan vidareutveckla våra framtida fakturerings-, betalnings- och kredittjänster," säger Bo Harald, vice verkställande direktör i MeritaNordbanken. Avtalet har ingåtts mellan Merita Bank Abp och Identrus LLC och det ger samtliga koncernbolag inom Nordic Baltic Holding samma möjligheter att erbjuda e-certifieringstjänster. Identrus LLC är ett bolag med säte i USA, som ägs av större finansiella deltagande institutioner från alla kontinenter. Federal Reserve Board har godkänt principerna för bolagets verksamhet. S.W.I.F.T. är en bankägd organisation som tillhandahåller ett säkert, världsomfattande nätverk för meddelandetjänster, vilket används för internationella betalningar och andra finansiella tjänster. För information: Pentti Mansukoski, chef för Cash Management: +358 9 165 565 86 Matti Karvonen, chef för utveckling av elektroniska banktjänster, +358 9 165 258 80 www.identrus.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/13/20000913BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/13/20000913BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar