Utnämningar av vice verkställande direktörer

Utnämningar av vice verkställande direktörer Nordic Baltic Holding går vidare i integrationsprocessen och utnämner vice verkställande direktörer i koncernen, i affärsområdena och i koncernstaberna. Koncernledning Styrelsen har tillkännagivit att följande medlemmar av koncernledningen är vice verkställande direktörer i Nordic Baltic Holding. Verkställande ledning Hugo Andersen (chef för General Insurance) Carl Johan Granvik (chef för Group Credit and Risk Control) Thorleif Krarup (vice koncernchef) Arne Liljedahl(chef för Group Finance) Lars G Nordström (chef för Retail Banking) Markku Pohjola(chef för Corporate och Institutional Banking) Koncernledning (förutom verkställande ledningen) Christian Clausen (chef för Asset Management) Magnus Falk (chef för Retail Banking Sverige) Jakob Grinbaum(chef för Group Treasury) Karl-Olof Hammarkvist (chef för Investment Banking) Bo Harald (chef för Electronic Banking) Kari Jordan (chef för Retail Banking Finland) Ib Mardahl-Hansen (chef för Life Insurance and Pensions) Peter Schütze (chef för Retail Banking Danmark) Övriga ledande befattningshavare på koncern- och affärsområdesnivå Styrelsen för MeritaNordbanken har beslutat att tidigare utnämnda vice verkställande direktörer i MeritaNordbanken ska kvarstå, och att följande ledande befattningshavare ska utnämnas till vice verkställande direktörer i MeritaNordbanken: Peter Forsblad(chef för Group Human Resources) Staffan Grefbäck (chef för Long Term Savings and Life & Mutual Funds) Thomas Neckmar(chef för Regional Bank Baltic Countries and Poland) Jukka Perttula(chef för Regional Bank East and North Finland) Förutom de ovan nämnda kommer ett antal personer i Unibanks ledning att utnämnas till vice verkställande direktör i MeritaNordbanken. Ytterligare utnämningar kommer att ske allteftersom integrationsprocessen fortgår. För ytterligare information: Peter Forsblad, Head Group Human Resources, 08-614 7905 Erik Evrén, Media Relations, 08-614 8611 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00760/bit0002.pdf

Dokument & länkar