Nordic Capital blir den största aktieägaren i Nordax Group AB (publ)

Nordic Capital Fond VIII (”Fonden”) har förvärvat 9,96 procent av kapitalet i Nordax Group AB (publ) ("Nordax") samt ingått ett köpoptionsavtal som ger Nordic Capital rätt att förvärva ytterligare 5,04 procent av kapitalet, under förutsättning att godkännande från Finansinspektionen erhålls.

Nordax grundades 2003 och bedriver verksamheten från en centraliserad plattform i Stockholm. Nordax är en ledande nischbank i norra Europa med cirka 120 000 lånekunder och 28 000 sparandekunder. Nordax fokuserar på stora privatlån med långa löptider och inlåningskonton. Nordax börsnoterades på Nasdaq Stockholm den 17 juni 2015 och har för närvarande ett totalt börsvärde om cirka 5 miljarder kronor (baserat på senaste betalkurs för Nordax-aktien den 12 oktober 2017).

Nordic Capital [1] är en av Nordens mest väletablerade och aktiva private equity-investerare som investerarar i fem kärnområden; hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industriella varor och tjänster samt detaljhandel. Nordic Capital har ett starkt track record inom finansiella tjänster som inkluderar Resurs Bank, Lindorff och Nordnet. Nordic Capital har majoritets- eller minoritetspositioner i privata eller publika bolag och är vanligtvis en aktiv ägare som genom representation i styrelsen bidrar till den långsiktiga utvecklingen av bolaget.

”Nordic Capital har omfattande erfarenhet av och ett starkt track record från investeringar inom finansiella tjänster och ser Nordax som ett intressant bolag med stor potential och en stark ledningsgrupp. Det finns en stabil underliggande tillväxt i denna marknadsnisch samt möjligheter för bolag som Nordax att ta nya steg inom digitalisering och produktutveckling. Nordic Capital har stor kunskap inom dessa områden och ser fram emot att bli en engagerad aktieägare i Nordax”, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder.

Transaktionen genomfördes genom en så kallad reverse book-building process där totalt 15% av kapitalet förvärvades av Nordic Capital (9,96%) och Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) (5.04%). Nordic Capital har ingått ett köpoptionsavtal med Carnegie enligt vilket Nordic Capital har rätt att förvärva alla Nordax-aktier som för närvarande innehas av Carnegie. Det är Nordic Capitals avsikt att så snart som möjligt efter att ha fått nödvändiga tillstånd från Finansinspektionen utnyttja denna köpoption. Till dess att tillstånd från Finansinspektionen har erhållits och före utnyttjande av köpoptionerna finns det inga röstsamarbeten, vetorättigheter eller andra avtal eller överenskommelser mellan Nordic Captial och Carnegie som avser utövande av inflytande över Nordax. En ansökan om Finansinspektionens tillstånd (s.k. ägarprövning) som ger Nordic Capital rätt att utnyttja optionen kommer att skickas in idag.

[1] Nordic Capital avser Nordic Capital Fond VIII och någon, eller alla, av dess föregående fonder beroende på sammanhanget. 

Presskontakt: 
Elin Ljung, Director of Communication and Sustainability
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder
Tel: +46 8 440 50 69
e-mail: elin.ljung@nordiccapital.com 

Om Nordic Capital

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.  För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com 

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar och finansiella tjänster samt även industrivaror-och tjänster och konsumentsektorn. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat över 14 miljarder euro via nio fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar